Horsens øger indsatsen for repatriering af flygtninge

0
3140
Michael Nedersøe, medlem af byrådet i Horsens og folketingskandidat for Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti får flertal med på at afsætte 250.000 kroner til mere opsøgende indsats for at fortælle flygtninge om mulighederne for at rejse hjem

Nu skal der mere fart på arbejdet med at fortælle flygtninge i Horsens Kommune om mulighederne for at rejse tilbage til hjemlandet. Dansk Folkeparti har i kommunens beskæftigelsesudvalg fået et flertal med på et forsalg om, at der skal afsættes 250.000 kroner til en skærpet repatrieringsindsats i kommunens jobcenter. Det vil sige, at jobcenter-medarbejderne nu aktivt skal opsøge flygtninge og fortælle dem om mulighederne for at få støtte til hjemrejse.

DF havde foreslået, at de 250.000 kroner blev afsat til en enkelt medarbejder, som skulle have fuldt fokus på repatriering i seks måneder. Det var der ikke stemning for på beskæftigelses- og integrationsudvalgets møde tirsdag, men i stedet fik DFs medlem af udvalget, Michael Nedersøe, opbakning fra Venstre, Konservative og Socialdemokratiet til et ændringsforslag om, at pengene afsættes til en skærpet repatrieringsindsats for hele  Jobcentrets repatrieringsteam.

”Jeg tror, vi vil få mere ud af, at det er enkelt medarbejder, der udelukkende arbejder med repatriering, men det var der ikke opbakning til. Man kan godt frygte, at når pengene skal fordeles ud på et helt team, så bliver det lidt mere diffust, hvor meget der bliver gjort. Men jeg vil løbende holde øje med indsatsen og bede om tal for, hvad der bliver gjort,” siger Michael Nedersøe, der også er folketingskandidat for Dansk Folkeparti.

Kun få er rejst hjem trods repatrieringsstrategi

Horsens Kommune vedtog i 2017 en repatrieringsstrategi på initiativ fra Dansk Folkeparti. Men trods strategien er det kun ganske få flygtninge, der er blevet repatrieret. Det er på den baggrund – og i lyset af Finanslovsaftalen om et paradigmeskift med fokus på midlertidighed og hjemsendelse – at Michael Nedersøe satte forslaget om en skærpet indsats på dagsorden i Horsens.

”Der er faktisk færre, der er blevet repatrieret efter at vi vedtog strategien, end før. Derfor er der brug for at intensivere indsatsen. Hidtil har man kun talt om repatriering, når der har været møder med en flygtning om andre ting, og så er det nok blevet glemt lidt. Med den skærpede indsats skal Jobcentret nu være opsøgende på området,” siger Michael Nedersøe.

Repatrieringsstøtten, dvs. støtten til at flytte tilbage til hjemlandet, er i 2019 på op til 139.274 kr. per voksen over 18 år og 42.476 kr. pr. barn. Desuden betales rejseudgifter og udgifter til transport af personlig ejendom. Der kan også ydes støtte til indkøb og transport af erhvervsudstyr, ligesom medicin til et års forbrug, vaccinationer og skolegang i op til fire år betales af den danske stat.

Læs Også:

Kommune laver hjemsendelsespolitik for flygtninge og indvandrere

Har du et tip til nyhed? Skriv til redaktion@ditoverblik.dk

Følg ditOverblik på facebook.