Hadprædikanter inviteret af forening, som skulle hjælpe med antiradikalisering

0
2027
Finn Rudaizky er medlem af Borgerrepræsentationen i København og regionsrådet i Region Hovedstaden for Dansk Folkeparti i København.

Dansk Folkeparti vil have svar på, om Københavns Kommune stadig samarbejder med Det Islamiske Trossamfund, som tidligere har deltaget i kommunens antiradikaliseringsarbejde. DF vil også vide, om trossamfundet har taget afstand til en række kontroversielle udtalelser og samarbejde med hadprædikanter

Selv om Det Islamiske Trossamfund for nogle år siden stod bag invitationer til hadprædikanterne Haitham al-Haddad, Bilal Philips og Kalid Yassin, så var trossamfundet en af samarbejdspartnerne i kommunens antiradikaliseringsprogram.

Det fik i november 2015 et flertal i Borgerrepræsentationen til pålægge beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, at den skulle tage kontakt til Det Islamiske Trossamfund og få dem til at forklare sig om invitationerne til hadprædikanterne og en række kontroversielle udsagn på de sociale medier. Desuden skulle kommunen afbryde samarbejdet med foreninger, som ikke lever op til liberale, demokratiske værdier.

Blandt udsagnene var synspunkter om at Gud straffer én for at se X-factor, at det ikke er tilladt at holde jul og at det ikke tilrådes at blive social- og sundhedsassistent.

Men hvad kom der ud af denne kontakt til Det Islamiske Trossamfund, har de taget afstand fra deres udtalelser og til hadprædikanterne, og samarbejder kommunen stadig med trossamfundet?

Det vil Dansk Folkeparti i Borgerrepræsentation nu have svar på. Derfor har partiet rejst en forespørgsel til beskæftigelses- og integrationsminister Cecilia Lonning-Skovgaard (V) på næste uges borgerrepræsentationsmøde.

”Jeg tror kommunen vil understrege, at de ikke samarbejder med Islamisk Trossamfund, men det betyder jo på ingen måde, at Københavns Kommune har løst nogen af de problemer, som var anledning til den meget markante og klare beslutning i Borgerrepræsentationen. Den pålægger forvaltningen at tage kontakt til Islamisk Trossamfund, med henblik på at de skal tilbagekalde deres horrible udtalelser og gerninger samt en afstandtagen fra deres inviterede had-imamer, som fremsatte uhyrlige beskyldninger,” siger medlem af Borgerrepræsentationen for DF, Finn Rudaizky.

Ja til vold mod kvinder og dødsstraf for homoseksuelle

De uhyrligheder fra hadprædikanterne, som Finn Rudaizky henviser til, er imam Haitham al-Haddads udsagn om at han accepterer vold mod kvinder og mener af jøder er efterkommere af svin og aber, og det er Bilal Philips og Khalid Yassins udtalelser om, at de  går ind for dødsstraf til homoseksuelle.

”Der er ingen korrektioner kommet og vi bør vide helt konkret, hvad der kom ud af ’dialogen’,” siger Finn Rudaizky.

DF-politikeren ønsker også svar fra kommunen på, hvad det har haft af konsekvenser for relationerne til Det Islamiske Trossamfund, at det var i trossamfundets lokaler, at der startede hvad Finn Rudaizky kalder en heltebegravelsesceremoni for terroristen Omar El Hussein. Det var Omar El Hussein, som den 14.-15. februar 2015 skød og dræbte Finn Nørgaard og Dan Uzan under terroraktionen mod Krudttønden og den jødiske synagoge.

Ud over Det Islamiske Trossamfund har DF bedt om en status på det samarbejde, der i dag finder sted mellem Københavns Kommune og foreninger om antiradikalisering.