Forskere: Klimamilliarder bruges forkert – burde bruges på CO2-reduktioner i Østeuropa

0
2039
Kulfyrede kraftværker er en af de store CO2-syndere.

Danmark og de øvrige nordiske lande bruger milliarder af kroner på at sænke sit CO2-udslip. Men pengene kunne være brugt langt bedre på CO2-reduktioner i østeuropæiske lande, konkluderer forskere i ny rapport

De milliarder af kroner, som Danmark og de øvrige nordiske lande bruger på at nedbringe sit CO2-udslip, kunne gøre meget mere gavn for klimaet, hvis de blev brugt på at nedbringe CO2-udslippet i østeuropæiske lande som Polen og Bulgarien.

Det konkluderer tre forskere i en ny rapport, Global impact of national climate policy in the Nordic countries – den globale effekt af klimapolitikken i de nordiske lande – som forskningscentret Nordregio har udgivet for Nordisk Ministerråd.

”Norden har den mest ambitiøse klimapolitik i verden. Men fordi regionen udgør en så lille andel af de globale udledninger, er den direkte virkning af at nå vores nationale klimamål minimale. Selv om vi reducerede udledningen til nul, ville det have meget ringe indflydelse på den globale opvarmning. Det fører os til spørgsmålet, om der er nogen rationel grund til, at de nordiske lande opretholder så ambitiøse nationale klimapolitikker,” siger den ene af de tre forfattere til rapporten, Mads Greaker, professor i økonomi ved Oslo Metropolitan University, til Nordregios hjemmeside, nordregio.org.

Danmark, Norge og Sverige står tilsammen for cirka 0,5 procent af den globale CO2-udledning. Vi er blandt de førende lande i forhold til at nedbringe udledningen. Derfor koster det langt mere at nå yderligere reduktioner her, end hvis vi køber CO2-kvoter i lande, som ikke er så langt.

”Det er meget dyrt for os at opnå yderligere reduktioner, så det kan meget vel være mere omkostningseffektivt og bedre for klimaet at handle med andre lande, så vi finansierer deres nedskæringer,” siger Lars Calmfors, professor emeritus, Institut for Internationale Økonomiske Studier ved Stockholms Universitet, til nordregio.org.

Milliarder bedre brugt i Østeuropa

Berlingske skrev om rapporten i søndags. Her sagde den ene af forfatterne, Mads Greaker, om samme problematik:

”Der kan være en konflikt mellem at gøre det rigtige i et nationalt perspektiv og gøre det rigtige for kloden. Vi kommer til at anvende mange milliarder på at reducere vores eget CO2-udslip, der udgør en ekstremt lille del af hele jordens udslip. De store summer, man bruger på dette i Norden, er moralske begrundelser for noget, der ikke er hensigtsmæssigt på globalt plan. Pengene var brugt bedre på at reducere udslippet i udlandet og investere massivt i ny teknologi”.

”Der kan være en konflikt mellem at gøre det rigtige i et nationalt perspektiv og gøre det rigtige for kloden”

Mads Greaker, professor i økonomi, til berlingske

Han bruger Polen som eksempel på et land, hvor de nordiske klimamilliarder ville gøre langt mere gavn. Alene ved at udskifte landets gamle, dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler med nyere modeller, vil Polen kunne indfri sine klimamål.

”Der er i Polen rigtig mange lette muligheder for at nedbringe udslippet meget. Den mulighed bør Danmark benytte. Hvis de nationale tiltag, Danmark vil tage for at nedbringe det danske CO2-udslip, er dyrere og ikke fører til udvikling af ny teknologi, der kommer andre lande til gode, så bør Danmark købe kvoter i Polen. Og så vil Polen ganske billigt kunne anvende penge på energieffektiviseringer eller transportsektoren,” siger Mads Greaker til Berlingske.

Men er det da ikke en god ide at udvikle teknologier, der kan nedbringe CO2-udslippet yderligere i Danmark og de andre nordiske lande? Ikke nødvendigvis. Den meget avancerede teknologi, der gavner i de ”næsten perfekte” lande som Danmark, kan nemlig være vanskelig at udbrede til lande, som har massive CO2-udledninger. Derfor kan det bedre betale sig at udvikle teknologi, der kan anvendes i fattigere lande, hvor CO2-udslippet er langt større, vurderer forskerne.

Rapporten kan læses her: Global impact of national climate policy in the Nordic countries

Læs også: Forbud mod bøffer og flyrejser? Nej, klimaet skal reddes med teknologisk udvikling, mener DFs klimaordfører