Forskere advarer: “CO2-neutral” biomasse udleder store mængder CO2

0
3013

Hvis biomasse talte med i det danske CO2-regnskab, skulle der årligt lægges 19 millioner ton CO2 oveni. Nu opfordrer eksperter til, at der indføres CO2-afgift på biomasse

Danmark udleder langt flere drivhusgasser end det fremgår af vores officielle klimaregnskab. Officielt sendte Danmark 48 millioner tons drivhusgas op i atmosfæren i 2017. Men i virkeligheden skulle der lægges 19 millioner ton CO2 oveni. Så meget udledes nemlig fra afbrænding af biomasse, som officielt ikke tæller med i klimaregnskabet.

Det fremgår af en artikel i Mandag Morgen. Her advarer flere eksperter om, at det danske forbrug af biomasse er ved at løbe løbsk.

“Vi er på vildspor i øjeblikket. Det giver ikke mening at lave vedvarende energi ved at importere en hel masse biomasse og brænde det af i det, der tidligere var kulværker, og så lade vores nabolande løse vores problemer for os, som vi delvist gør nu,” siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Henrik Lund, til Mandag Morgen.

Importeret træ

Det er især afbrændingen af importeret træ, der kritiseres. I 2017 udledte afbrændingen af træ til el og varme 11,5 millioner ton CO2, i følge Mandag Morgen. Det svarer til, at samtlige danskere over 24 år fløj til New York og tilbage igen.

Danmark er Europas femtestørste forbruger af biomasse, og alene på energiselskabet Ørsteds fire værker bliver der dagligt brændt 6000 ton træpiller og træflis af. Heraf importeres 90 procent fra udlandet.

DitOverblik.dk har tidligere skrevet, at brugen af biomasse kritiseres af eksperter, og nu er kritikken også nået til FNs klimapanel, ICCP. I sin seneste rapport advarer forskerne om, at biomassen har “negative bivirkninger og risici for jordforringelse, fødevareusikkerhed og udledning af drivhusgasser”.

Anbefaler afgift på biomasse

Sidste år skrev Klimarådet sådan her om biomasse:

“Biomasse regnes officielt som vedvarende, CO2-neutral energi på trods af, at der kommer CO2 op af skorstenen, når biomasse brændes af. CO2-neutraliteten begrundes med, at den udledte CO2 optages i de nye træer, der vokser op i stedet for de træer, der er blevet fældet og brændt af. Men de fældede træer genplantes ikke altid, og selv hvis de gør, kan der gå mange år, før al den udledte CO2 er blevet optaget igen”.

Både Klimarådet og Det Økonomiske Råd anbefaler, at afgiftssystemet laves om, så der betales CO2-afgift af biomasse, med mindre det kan dokumenteres, at den er produceret bæredygtigt og dermed CO2-neutralt.

Læs også: Danmark nedbringer CO2-udledning med “CO2-neutral” biomasse, der udleder CO2