Danmark på Vippen: Flere udflytninger kan styrke Danmark

0
2825
Kim Ruberg, formand for Danmark på Vippen,var gæstetaler på Dansk Folkeparti Årsmøde i Herning i september. Foto: Carsten Lundager

Der er brug for langt flere udflytninger af statslige arbejdspladser, mener landsforeningen Danmark på Vippen. Udflytningerne er nødvendige for at styrke Danmarks eksportposition på områder, hvor dansk industri står stærkt, mener foreningen

Udflytningen af ca. 8000 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen er slet ikke nok. Hverken for at bringe Danmark i balance eller for at sikre, at Danmark står bedst muligt rustet til fremtidens konkurrence.

Det mener Danmark På Vippen, som er en partipolitisk neutral forening, der arbejder for større balance i Danmark og tæller kommuner, virksomheder, organisationer og privatpersoner.

Forleden holdt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sin åbningstale i Folketinget, og her nævnte han ikke udflytningerne med ét eneste ord. Men stod det til Danmark På Vippen, burde statsministeren og regeringen have lanceret endnu en udflytningsplan oven i de to, der er gennemført siden 2015. Tilmed en udflytningsplan, som meget mere bevidst skal understøtte de styrkepositioner, der findes rundt om i landet – fra offshore-virksomhed i Esbjerg, til mekatronik i Sønderborg og landbrug i Aarhus-området.

”Det er jo fuldstændig vanvittigt, at Landbohøjskolen stadig ligger på Frederiksberg. Det oplagte sted ville være at flytte den over i området med forsøgscenter Foulum og Danish Crown i Randers, så den kan være med til at understøtte, den styrkeposition, landbruget i forvejen har i området,” som formanden for Danmark på Vippen, Kim Ruberg, siger til ditOverblik.dk.

”Det er jo fuldstændig vanvittigt, at Landbohøjskolen stadig ligger på Frederiksberg”

Kim Ruberg, formand, Danmark på Vippen

Stadig langt til balancen

De to udflytningsrunder under navnet ”Danmark i balance” har flyttet hhv. 3900 og 4000 statslige arbejdspladser ud i landet. Men der er stadig langt til balancen, ifølge Danmark på Vippen. Med udflytningerne er antallet af statslige arbejdspladser i Hovedstadsområdet gået fra 41 til 39 pr. 1000 indbyggere. Udenfor hovedstaden er dét tal steget fra 26 til 28. Med til billedet hører, at der hvert år oprettes ca. 1000 nye statslige arbejdspladser i Hovedstadsområdet i form af nye statslige nævn, styrelser etc.

”Hvis resten af landet skal have samme forholdstal som de 34 kommuner i hovedstadsområdet, skal der flyttes yderligere 18.000 statslige arbejdspladser ud. Men det er ikke det, der er vores målsætning. Vi mener, at udflytningerne skal have fokus på at understøtte klyngedannelser i provinsen,” siger Kim Ruberg.

Klyngedannelser er grupper af virksomheder, offentlige myndigheder og vidensmiljøer, der ligger tæt på hinanden og arbejder sammen på et strategisk niveau. Som eksempel nævner Kim Ruberg offshore-branchen i Esbjerg:

”Man burde flytte alle statslige arbejdspladser, der har med offshore-aktiviteter at gøre, til Esbjerg. Det ville understøtte den industri, der ligger i området, fordi virksomhederne dermed vil få tilgang af den viden og kompetencer, som de statslige medarbejdere har, og de ville have nemmere ved at rekruttere medarbejdere med specialviden. Det ville styrke Danmarks eksportposition,” siger Kim Ruberg.

Esbjerg havn er centrum for den danske offshore-industri og statslige styrelser mv., der arbejder med offshore, burde flyttes hertil, mener Danmark på Vippen. Arkivfoto

Styrkepositioner skal styrkes

Mekatronik, som Sønderborg med industrivirksomhederne Danfoss og Linak i spidsen er stærke i, er et andet område. Robotics i Odense og på Midtfyn er et tredje. Begge disse områder kunne styrkes yderligere med de statslige styrelser etc., der har relevans.

”Vores pointe er, at når man udflytter statslige arbejdspladser, bør man se meget grundigt efter områder, hvor der er klynge-dannelser og eksportmæssige styrkepositioner, og så understøtte dem. Jeg tror ikke man har tænkt meget i de baner ved de hidtidige udflytninger,” siger Kim Ruberg.

Af samme grund er det heller ikke alt det giver mening at udflytte, tilføjer han.

”Lifescience- og medico-industrien ligger eksempelvis i hovedstadsområdet, så det ville være tåbeligt at flytte statslige arbejdspladser indenfor disse områder ud af København. Til gengæld er der ikke meget landbrug på Rådhuspladsen,” som Kim Ruberg siger med henvisning til bl.a. landbohøjskolen.

”Når man udflytter statslige arbejdspladser, så bør man se meget grundigt efter områder, hvor der er klynge-dannelser og eksportmæssige styrkepositioner”

Kim Ruberg, formand, Danmark på Vippen

Flakkende kurs fra regeringen skaber vrede

Lige nu er der dog ikke meget der tyder på, at en tredje udflytningsrunde på vej. Tværtimod har regeringen fået meget fokus på København. Internt i Venstre har der fra københavnske folketingsmedlemmer og Venstre-debattører været kritik af partiledelsens provins-fokus. Det har tilsyneladende fået ledelsen til at skrue ned for udflytningssnakken, hvilket Kim Ruberg ikke forstår.

”Visse dele af regeringen har aldrig været særlig meget for denne dagsorden, det er jo storbypartier. Men jeg forstår ikke Venstres nye kurs. Jeg hører meget stor vrede mod den flakkende kurs, som regeringen har på dette område i øjeblikket, når jeg er rundt og holde foredrag. Min påstand er, at for hver stemme regeringen måtte vinde i København med den nye kurs, mister de fire stemmer ud i landet,” siger Kim Ruberg.

Danmark på Vippen er sammen med bl.a. Hjørring Kommune på vej med en analyse af konsekvenserne af udflytningerne til Hjørring og Vendsyssel. Analysen ventes at være klar i starten af den nye år.

Læs Danmark på Vippens hvidbog fra 2015 om et Danmark i ubalance her.

“Min påstand er, at for hver stemme regeringen måtte vinde i København med den nye kurs, mister de fire stemmer ud i landet”

Kim Ruberg, formand, Danmark på Vippen

FAKTA: DANMARK PÅ VIPPEN

Danmark på Vippen beskriver sig selv om en partipolitisk neutral landsforening der “kæmper for vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark”.

Medlemmerne består af kommuner, virksomheder, organisationer og privatpersoner.

Bestyrelsen i Danmark på Vippen består af:

  • Kim Ruberg, formand, adm. direktør Jøp, Ove & Myrthu A/S
  • Jesper Frost Rasmussen (V), næstformand. Borgmester Esbjerg Kommune
  • Holger Schou Rasmussen (S). Borgmester Lolland Kommune
  • Erik Lauritzen (S). Borgmester Sønderborg Kommune
  • Ib Lauritsen (V). Borgmester Ikast-Brande Kommune

Læs mere på danmarkpåvippen.dk