DF’er har presset på i årevis: Nu lukkes indvandrerbørnehave

0
1874
Carsten Svensson, gruppeformand for Dansk Folkeparti i Furesø byråd. Foto: Ebbe Forup, Furesø Kommune

Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Furesø, Carsten Svensson, har i flere år forsøgt at få lukket privat børnehave, hvor børnene ikke lærte at tale dansk

I årevis har Dansk Folkepartis medlem af byrådet i Furesø, Carsten Svensson, kritiseret forholdene i Børnehuset Bambi. Det er en privat vuggestue og børnehave, der er en del af en sammenslutning af indvandrerbørnehaver, Børnegalaxen, der er startet af tyrkiske og kurdiske indvandrere.

Børn, der ikke lærer at tale dansk, dårlig trivsel, manglende læreplaner og konstante udskiftninger i ledelse og personale. Det er nogle af de problemer, der har fået advarselslamperne til at blinke højrødt i flere år hos Carsten Svensson, der er medlem af udvalget for dagtilbud og familier.

Carsten Svensson, der er DFs eneste medlem af byrådet, har dog haft svært ved at råbe flertallet op i den socialdemokratisk styrede kommune. Men sidste år blev Bambi sat under skærpet tilsyn, og tirsdag aften traf Udvalget for Dagtilbud og Familier i enighed den beslutning, som Carsten Svensson længe har opfordret til: Kommunen trækker sin godkendelse af Børnehuset Bambi tilbage. Det betyder, at den skal lukke pr. 1. september.

”Bestyrelsen i Bambi har fået alt for lang snor. Der har været en kolossal berøringsangst fra Socialdemokratiet, fordi det er en muslimsk børnehave. Men nu gik den ikke længere. Jeg har hele tiden sagt, at det her går ud over børnene, og efter at kommunens fagpersonale nu har konstateret, at børnene har det skidt, kunne man ikke lukke øjnene for problemerne længere,” siger Carsten Svensson.

“Der har været en kolossal berøringsangst fra Socialdemokratiet, fordi det er en muslimsk børnehave”

Carsten Svenssonm byrådsmedlem (DF), Furesø Kommune

Fem ud syv kunne ikke tale ordentlig dansk

Kommunen begrunder lukningen med at ”bestyrelsen ikke formår at sikre stabilitet i ledelse og medarbejdergruppe” og at ”den pædagogiske kvalitet ikke er tilfredsstillende”.

Bambi kritiseres bl.a. for ikke have lavet sprogvurderinger af børn siden årsskiftet – på trods af, at fem ud af syv børn fra Bambi, der sidste år startede i 0. klasse, ikke havde et alderssvarende sprog. Kommunen kritiserer også, at der er lavet handlingsplaner, men at de ikke bliver brugt. Desuden “undrer” Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) sig over, at Bambi ikke har henvendt sig med nogen sager til PPR.

”PPR stiller sig undrende overfor om det har sin rigtighed, at der ikke på nuværende tidspunkt er børn med sproglige, kommunikative, motoriske eller andre udviklingsvanskeligheder i Bambi,” lyder det i en redegørelse fra forvaltningen.

DFer roser forvaltningen

Carsten Svensson roser forvaltningens arbejde:

”Man må rose forvaltningen for, at den har gjort det, der skal gøres. Man har turdet sige, at nok er nok og at Bambi ikke skal have særbehandling. At vi er nået dertil, skyldes det, at vi har været stædige og vedholdende i kritikken gennem flere år,” siger den lokale DFer.

Der er i øjeblikket 26 vuggestue- og børnehavebørn i Børnehuset Bambi. De vil fra 1. september blive flyttet til flere forskellige kommunale institutioner.