DF vil have et helt nyt skattesystem

0
3266
DFs skatte-, kultur og medieordfører Dennis Flydtkjær. Foto: Carsten Lundager

Dansk Folkeparti vil have nedsat en skattekommission, der skal fremlægge forslag til et mere simpelt skattesystem. ”Systemet er så kompliceret i dag, at almindelige danskere ikke kan gennemskue deres egen skat,” skriver DF i beslutningsforslag

Skattesystemet er alt for kompliceret. Virvaret af skatter og fradrag er så omfattende, at de færreste kan gennemskue, hvor meget de skal betale i skat. Derfor er der brug for et mere simpelt skattesystem.

Det mener Dansk Folkeparti, som netop har fremsat et beslutningsforslag, der – hvis det bliver vedtaget – vil pålægge regeringen at nedsætte en skattekommission i dette folketingsår. Kommissionen skal senest 1. juni 2023 komme med forslag til et simplere skattesystem.

”Personskatten er blevet så uoverskuelig, at den almindelige dansker ofte ikke kan gennemskue sin egen skat og derfor også har svært ved at gennemskue, om det kan betale sig at gøre en ekstra indsats,” skriver DF i forslaget, som skatteordfører Dennis Flydtkjær er ordfører på.

Virvar af skatter og fradrag

At det nuværende skattesystem er uoverskueligt, giver DF flere eksempler på:

– systemet består i dag af både bundskat, kommuneskat, topskat, topskattegrænse, skråskatteloft, arbejdsmarkedsbidrag, personfradrag, beskæftigelsesfradragsprocent, maksimalt beskæftigelsesfradrag, jobfradrag, grøn check, befordringsfradrag, fradrag for fagligt kontingent osv.

– på grund af arbejdsmarkedsbidraget kan man ikke umiddelbart beregne sin egen marginalskat, da skatteprocenterne ikke bare kan lægges sammen. Arbejdsmarkedsbidraget skal nemlig fratrækkes i grundlaget for de øvrige indkomstskatter.

– beskæftigelses- og jobfradraget gør det meget svært at regne sin skat ud. Som følge af disse fradrag, skal man nemlig gange en fradragssats på sin kommuneskattesats samtidig med, at der er et loft over fradragene.

Et lotteri

Resultatet er, at de færreste kan regne ud, om de skal have penge tilbage eller skylder i skat, når de får deres årsopgørelse. Det er som et lotteri for mange mennesker, konstaterer DF.

“Det skal være en ret, at alle kan forstå, hvad de betaler i skat. Det skal være lettere at regne ud, om det kan betale sig at tage en ekstra vagt på arbejdet. Derfor er det nødvendigt med en forsimpling af indkomstskattesystemet,” lyder det i forslaget.

“Det skal være lettere at regne ud, om det kan betale sig at tage en ekstra vagt på arbejdet”

DF peger som eksempel på en simplere model på et forslag, den borgerlige tænketank CEPOS har fremlagt. Forslaget kan ses i faktaboksen nedenfor.

Må ikke skabe større ulighed

Men DF lægger sig ikke fast på denne model. I første omgang lyder forslaget bare på, at en kommission skal fremlægge nogle forslag til en simplere model, der som udgangspunkt giver det samme i statskassen som nu og ikke skaber større ulighed:

”Kommissionens forslag skal i videst muligt omfang være provenuneutralt, og må så vidt muligt ikke have fordelingsmæssige konsekvenser, ligesom marginalskatten skal holdes på nuværende niveau. Såfremt kommissionens forslag påvirker ovenstående, skal kommissionen foreslå kompenserende tiltag. En anden afgrænsning kunne være, at kommissionen må komme med forslag, der f.eks. koster 2 mia. kr., men ellers med de samme kriterier, så Folketinget efterfølgende har flere modeller at tage stilling til. Det vil sige på samme måde som Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, der i deres første delrapport »Veje til en grøn bilbeskatning« kom med flere mulige løsninger på, hvordan man kunne nå målet,” skriver DF i forslaget.

Beslutningsforslaget kan læses her

FAKTA: CEPOS forslag til et simplere skattesystem

CEPOS foreslår følgende:

  • Arbejdsmarkedsbidrag, beskæftigelsesfradrag og jobfradrag afskaffes.
  • Bundskatten forhøjes med 2,4 pct. point.
  • Der indføres en mellemskat på 2,7 pct. point, som betales af indkomst over ca. 370.000 kr.
  • Topskatten sænkes med 1,2 pct. point.
  • Personfradraget sænkes fra 44.000 kr. til 43.000 kr.
  • Overførselsindkomster (dagpenge, folkepension m.v.) opreguleres, så nettobeløbet er uændret, fordi forhøjelsen af bundskatten udhuler overførselsindkomsterne.

CEPOS forslag kan læses i notatet “En konkret model til forenkling af skattesystemet: Afskaffelse af AM-bidrag samt job- og beskæftigelsesfradrag” af 19. september 2019.