Tildelingen af statsborgerskab til udlændinge skal gøre betinget i 10 år. I den periode skal man kunne miste statsborgerskabet igen, hvis man bliver dømt for grov kriminalitet, mener Dansk Folkeparti

Et dansk statsborgerskab skal gøres betinget, hvis det står til Dansk Folkeparti. I et nyt beslutningsforslag foreslår DF, at tildelingen af statsborgerskab til udlændinge gøres betinget i en periode på 10 år.

I dag står et statsborgerskab ved magt, selv om modtageren begår grov kriminalitet straks efter tildelingen. Det er helt urimeligt, mener DF, som vil indsætte en grænse på 10 år. I den periode skal man kunne miste statsborgerskabet igen, hvis man idømmes fængsel i seks måneder eller mere for grov kriminalitet som vold, røveri, voldtægt, drab og terror.

”I praksis skal tildelingen af indfødsret fremover foregå, ved at ansøgeren dokumenterer, hvor vedkommende i dag er statsborger og er i besiddelse af et gyldigt pas med en gyldighed på mindst 10 år. Ansøgeren skal naturligvis opfylde alle de betingelser, der i dag stilles. Hvis personen idømmes en fængselsstraf på 6 måneders fængsel eller mere, fratages personen det danske statsborgerskab igen, og personen tildeles i stedet sit oprindelige statsborgerskab,” skriver DF i forslaget.

DF peger på, at det i dag ofte sker, at en person, der står på listen til at få dansk statsborgerskab, ryger af listen igen, fordi de bliver dømt for kriminalitet, og derfor ikke længere opfylder betingelserne. Men når statsborgerskabet er uddelt, så er der ikke mere at gøre. Som DF skriver i beslutningsforslaget:

”Problemet er, at personen efter tildeling af dansk statsborgerskab er fredet og kan opføre sig fuldstændig vanvittigt uden konsekvenser for statsborgerskabet. Det finder forslagsstillerne urimeligt og forkert”.

Dansk Folkeparti slutter beslutningsforslaget med at skrive, at forslaget ”er et simpelt spørgsmål om nationalstatens Danmarks overlevelse”.

DF har også fremsat et andet beslutningsforslag, som skal stramme reglerne for indfødsret. Det går ud på a sætte et loft på antallet af statsborgerskabet på maksimalt 1000 om året.

Læs om dét forslag her: DF foreslår loft på 1000 statsborgerskaber årligt