Dansk Folkeparti vil sætte loft over antallet af statsborgerskaber. Partiet foreslår, at der højest tildeles 1000 nye statsborgerskaber hvert år. Samtidig skal ansøgerne gennemgå et interview og en screening for at se, om de vil Danmark

I årene 1983-2018 fik 241.555 udlændinge tildelt dansk statsborgerskab. Det svarer til 6700 personer årligt, og det er alt for mange, mener Dansk Folkeparti. Derfor foreslår partiet nu, at der fastsættes et årligt loft over tildeling af statsborgerskaber på 1000.

”Reglerne for at erhverve dansk statsborgerskab er blevet strammet ad flere omgange, bl.a. i 2002 og 2005, hvilket har fået antallet af udlændinge, der kan opfylde de nye betingelser, til at falde. Alligevel fik 7.272 udlændinge i 2017 og 2.836 udlændinge i 2018 dansk statsborgerskab, hvilket efter forslagsstillernes opfattelser er for mange,” skriver Dansk Folkeparti i beslutningsforslaget, der netop er blevet fremsat.

Screening for danskhed

Samtidig foreslår DF, at personer, der vil have dansk statsborgerskab, skal gennemgå et interview og en sikkerhedsscreening. Det skal sikre, at ansøgerne virkelig vil Danmark:

“Statsborgerskabet bør kun gives til integrerede indvandrere, der tilslutter sig Danmarks Riges Grundlov, og som værdsætter og efterlever demokratiske spilleregler, hvilket også betyder, at de respekterer vedtagne love og regler og ikke sætter fremmede religiøse forskrifter højere end de demokratiske beslutninger,” skriver DF.

Det foreslås desuden, at der skal lægges nogle ”plusser” ind ved tildelingen af statsborgerskab. Præcis hvilke, har DF ikke lagt sig fast på, men i beslutningsforlaget nævnes nogle muligheder:

  • Personer, der klarer sig bedst i sprogtest og indfødsretsprøven, kunne få forrang.
  • Personer, der kommer fra Sydslesvig, Norden, Europa og Vesten, kunne få forrang.
  • Det kunne tælle på plussiden, at man har været i Danmark i mange år, og at man har gjort en særlig indsats for Danmark gennem aftjening af værnepligt, arbejde i foreninger, sport eller andet.

“Nationalstaten Danmarks overlevelse”

Ifølge Dansk Folkeparti handler forslaget om at sikre nationalstaten:

”Det er magtpålæggende for forslagsstillerne, at der kommer et loft over antallet af udlændinge, der kan erhverve dansk indfødsret, da det er et simpelt spørgsmål om nationalstaten Danmarks overlevelse,” skriver DF i beslutningsforslaget.

Forslaget får følgeskab af endnu et DF-beslutningsforslag om statsborgerskab. Her foreslår DF, at statsborgerskabet skal gøres betinget i en periode på 10 år. ditOverblik bringer mandag en selvstændig omtale af dette forslag.