Elever i folkeskoler og gymnasier skal mødes til fælles morgensang mindst én gang om ugen, lyder forslag fra DF

Morgensang med Philip Faber og fællessang med kendte kunstnere på DR fredag aften. Danskere, der synger sammen fra altaner og villaveje, og alsang i anledning af 75-året for Befrielsen.

Fællessang hitter i Danmark for tiden, og står det til Dansk Folkeparti, skal skole- og gymnasieleverne også mærke glæden ved at synge sammen. DF har rejst et beslutningsforslag om obligatorisk morgensang på skoler og gymnasier, og hvis det bliver gennemført, skal skolerne samle eleverne til fælles morgensang mindst én gang om ugen. Her skal de som udgangspunkt synge dansk – gerne sange, viser og salmer fra Højskolesangborgen og Den Danske Salmebog.

“Fælles morgensang vil kunne give børn og unge et indblik i den danske sangskat, fremme almendannelsen og bidrage positivt til at styrke integrationen af børn og unge med en
anden kulturel baggrund end dansk,” lyder det i forslaget fra DF, som glæder sig over, at mange skoler allerede har morgensang i dag.

Få ditoverbliks nyhedsbrevtilmeld dig her

Styrker sammenholdet

Dansk Folkeparti mener, at de seneste ugers fællessang på DR, der nærmest har gjort DR Pigekorets chefdirigent Philip Faber til folkeeje, har været med til at styrke sammenholdet og fællesskabet i Danmark i en svær og usikker tid.

“Det vidner om, at morgensang har betydning for mange mennesker, og at den skaber samhørighed og glæde,” skriver DF i forslaget, som skoleordfører Jens Henrik Thulesen Dahl er ordfører på.

DF skal dog ikke regne med at få opbakning fra regeringen til sit forslag. I sidste uges spørgetid i Folketinget stillede DFs gymnasieordfører Marie Krarup spørgsmål om obligatorisk morgensang til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), og her afviste ministeren ideen. “Regeringen går ikke ind for sangtvang,” lød det fra Rosenkrantz-Theil.

Beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti kan læses her

Få ditoverbliks nyhedsbrevtilmeld dig her