DF vil med i bred klimaaftale – tilslutter sig klimamål på 70 pct.

0
2982
Kristian Thulesen Dahl taler her på weekendens årsmøde, hvor Dansk Folkeparti præsenterede i weekenden en ny klimapolitik. Nu tilslutter DF sig ambitionen om at reducere klimagas-udledningen med 70 pct. inden 2030. Foto: Carsten Lundager

Dansk Folkeparti vil med i bred klimaaftale og tilslutter sig derfor målet om 70 procents reduktion af klimagasudledningen inden 2030. Men DF stiller krav om undtagelsesregel, så der ikke skal bruges “tossede virkemidler” for at nå de sidste procent

Dansk Folkeparti melder sig nu blandt de partier, som vil gå efter at reducere den danske udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Målet om 70 procent skal være en del af den klimalov, som S-regeringen vil have vedtaget inden jul, og Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl siger i dag til Jyllands-Posten, at DF ønsker at være en del af en bred politisk aftale om klimaloven. Derfor følger DF i sporet af et andet borgerligt parti, Det Konservative Folkeparti, som tidligere på ugen tilsluttede sig 70 procents-målet.

”Så behøver regeringen ikke sidde og kigge på det sidste mandat i Enhedslisten eller Alternativet, når vi skal debattere, hvordan vi konkret når målet,” siger Kristian Thulesen Dahl til Jyllands-Posten.

”Så behøver regeringen ikke sidde og kigge på det sidste mandat i Enhedslisten eller Alternativet, når vi skal debattere, hvordan vi konkret når målet”

Kristian Thulesen Dahl til Jyllands-Posten

Nej til “tossede virkemidler”

Dansk Folkeparti stiller dog ét krav til klimaloven for at gå med: Hvis ikke det er muligt uden ”tossede virkemidler” at nå de 70 procent i Danmark, skal der i stedet investeres i klimatiltag i udlandet, f.eks. skovrejsning, vindenergi eller afvikling af kulkraft.

”Hvis vi med forsvarlige midler kan nå 68 pct., så nytter det ikke noget, at man for eksempel skal halvere dansk svineproduktion eller lukke Aalborg Portland for at nå de 70 pct. Så er man nødt til acceptere, at de sidste 2 pct. kan nås ved, at vi tager initiativer i andre lande,” siger Kristian Thulesen Dahl til Jyllands-Posten.

Han frygter, at hvis ikke de borgerlige partier går med i forhandlingerne, vil venstrefløjen få presset klimatiltag igennem, der vil være skadelige for dansk erhvervsliv. Derfor opfordrer han også Venstre til at slutte sig til 70 procents-målet, så det største borgerlige parti kommer med i forhandlingerne.

”Det, jeg frygter allermest, er, at den her klimadagsorden betyder, at et snævert flertal i Folketinget sætter rammerne for, hvordan vi skal gøre det her med den risiko, at vi taber vækst og velstand, så der bliver færre penge,” siger Kristian Thulesen Dahl.

”Det, jeg frygter allermest, er, at den her klimadagsorden betyder, at et snævert flertal i Folketinget sætter rammerne”

Tradition for brede aftaler

I sit ugebrev, som blev udsendt torsdag, sammenligner Kristian Thulesen Dahl klimaloven med den energiaftale, som et bredt politisk flertal sidste år vedtog i Folketinget. En aftale, der bl.a. indeholder en aftale om at bygge tre havvindmølleparker inden 2030.

”Hvis vi står sammen og laver brede aftaler baseret på sund fornuft, så kan vi nå langt, også selvom det bliver rigtig svært,” skriver han.

Dansk Folkeparti præsenterede i weekenden en ny klimapolitik, og Kristian Thulesen Dahl afviser, at DF ikke har taget klimadagsordenen seriøst tidligere. Den påstand er ”fuldstændig absurd, når man ser på, hvad vi har været med til historisk,” siger han til Jyllands-Posten med henvisning til bl.a. energiaftalerne. Men DF-formanden erkender, at partiet fik stemplet for sent ind, da klimaet blev hovedtema i valgkampen.

Var for langsomme

”Vi har som parti været alt for langsommelige i forhold til aktivt at melde os ind i den her diskussion. Det er det, vi er ved at råde bod på med vores klimapolitik, og det her initiativ. Vi anerkender, at klimaet er en folkesag. Danskerne har taget det til sig,« siger Thulesen Dahl.

Han kritiserede selv i valgkampen, hvad han kaldte overbudspolitik fra andre partier, der i valgkampen først krævede 60 og senere 70 procents reduktion af CO2-udledningen. Derfor har det også været en svær beslutning at gå med på de 70 procent, siger han

”Det er ikke nogen let beslutning, for vi ved alle sammen, hvor svært det er at nå frem til de 70 pct.,” siger Kristian Thulesen Dahl til Jyllands-Posten.

Danski Folkepartis nye klimapolitik kan læses her: Et grønt Danmark