DF: Styrk uddannelsesmuligheder for unge med handicap

0
2691
Fra forsiden af DFs handicapudspil.

Nyt udspil fra Dansk Folkeparti vil lette vejen gennem uddannelsessystemet for unge med handicap. Udspillet, der har 28 forslag til forbedringer, vækker glæde hos handicaporganisationer

Stadig flere danskere tager en uddannelse. Det gælder bare ikke personer med et handicap. For dem går det den stik modsatte vej.

I 2011 havde 51 procent af 30-40 årige personer med et større psykisk handicap en kompetencegivende uddannelse. I 2015 var tallet faldet til 34,5 procent.

Blandt personer med mindre psykiske handicap faldt andelen fra 72,2 procent til 65,7 procent. Og hos personer med større fysiske handicaps faldt andelen fra 59,2 procent i 2011 til 55,2 procent i 2015.

Det skal der gøres noget ved, mener Dansk Folkeparti. Partiet har lanceret et nyt udspil, som med 28 forslag vil gøre det nemmere for handicappede unge at tage en uddannelse.

”Det er på tide at tage problemet alvorligt – nu skal der ske noget,” siger Dansk Folkepartis undervisningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl til Jyllands-Posten.

DF vil tage udspillet med til finanslovsforhandlingerne. Målet er at få lavet en forpligtende handlingsplan på området.

”Man kan godt sige, at det er en kritik af regeringen, der har været for sløv på området. Der er udfordringer for studerende med handicap på alle niveauer i vores uddannelsessystem,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Viden og inklusion

Konkret foreslår DF blandt andet:

– det skal sikres, at børn og unge med handicap er fuldt inkluderet i klassens fællesskab, og at der tages hånd om at skabe et ligeværdigt miljø.

DFs udspil kan læses her.

– arbejdsgivere/ansatte skal have relevant viden og vejledning i at inkludere elev/studerende/lærling med forskellige handicap.

– det skal sikres, at lærere og underviserne i uddannelsessystemet har den nødvendige viden i at undervise mennesker med handicap.

– i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og de lange videregående uddannelser bør der etableres en mentorordning for henholdsvis elever og studerende med handicap.

– der skal lokalt på uddannelserne gøres en større indsats for at få de studerende med handicap til at indgå i læsegrupper.

– handicappede skal have forlænget forberedelsestid ved eksamer, prøver og specialeskrivning.

– der skal sikres rammer for, at unge med handicap eller kronisk sygdom kan tage en uddannelse samtidig med, at de også passer deres hospitals- og lægebesøg.

Udspillet vil også forbedre de økonomiske forhold for studerende med handicap. DF foreslår blandt andet, at elever på erhvervsuddannelserne skal kunne få handicaptillæg til deres SU, ligesom elever og studerende på andre videregående uddannelser.

Handicaporganisationer roser udspil

Udspillet vækker glæde hos Danske Handicaporganisationer og Det Centrale Handicapråd. Hos sidstnævnte siger formand Liselotte Hyveled til Jyllands-Posten:

“Det er på tide, at politiske partier tager udviklingen alvorligt og forsøger at få inkluderet mennesker med handicap bedre i samfundet. Dialogen har gået for meget på, at de skal hjælpes, fremfor at de faktisk kan bidrage til samfundet,” siger hun.

Læs udspillet: Udfordringer for mennesker med handicap i uddannelsessystemet