Lærer: Dansk Folkeparti truer demokratiet

0
2294

Folkeskolelærer skriver i indlæg på Folkeskolen.dk, at han “finder at Dansk Folkeparti, Stram Kurs og Nye Borgerlige er trusler mod demokratiet”. Han har holdt et oplæg for sine elever, men siger til ditOverblik.dk at han ikke har givet udtryk for sine holdninger i undervisningen

“Jeg finder at Dansk Folkeparti, Stram Kurs og Nye Borgerlige er trusler mod demokratiet, og derfor holdt jeg mit oplæg. Det synes jeg faktisk vi som undervisere er forpligtede på. Eleverne i niende klasse skal kunne identificere fascistoide tendenser, uden at ord som nazisme og fascisme siges direkte”.

Sådan skriver lærer Niels Christiansen i et indlæg på Folkeskolen.dk, som Danmarks Lærerforening står bag. Under overskriften “Hvor går grænsen for politisk objektivitet” fortæller han om et foredrag, han har holdt for en 9. klasse. Foredraget handlede om fascisme “og hvordan det starter”.

DF-kampagne inddraget i undervisningen

Anledningen er det stærkt indvandringskritiske parti Stram Kurs, som efter sigende laver hvervekampagne ved skoler. Med det som afsæt, lavede Niels Christiansen, der er samfundsfagslærer, et oplæg, hvor han, som han skriver, “dragede paralleller til Daniel Carlsen fra det hedengangne Danskernes Parti samt mere etablerede partier som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige”.

Dansk Folkeparti blev blandt andet inddraget på følgende måde, fortæller Niels Christiansen i indlægget:

“For tiden kører Dansk Folkeparti en kampagne med slogans som “Smid tørklædet og meld dig ind i Danmark” og “Stå fast, stem dansk”. Disse analyserede vi kort i plenum og nåede også frem til den fælles konklusion, at nationalismen i dette tilfælde bruges til at ekskludere nogle mennesker. Derpå kom jeg ind på hvordan Hitler kom til magten gennem manipulation og løbende dehumanisering af de folk, som han ikke brød sig om, hvilket som bekendt kulminerede på Krystalnatten. Vi holdte Hitlers Lugenpresse op imod Dansk Folkepartis ønske om at kontrollere Danmarks Radio og mod eksempelvis Nye Borgerliges Mette Thiesens løgn om de fiktive Shariavagter på rådhuspladsen, der som bekendt gjorde, at hun blev politianmeldt”.

“Vi holdte Hitlers Lugenpresse op imod Dansk Folkepartis ønske om at kontrollere Danmarks Radio”

Niels Christiansen i indlæg på folkeskolen.dk

“Er dette objektivt af mig?”

Som en del af undervisningen inddrog han materiale fra Redox, som kalder sig “en venstreorienteret, antifascistisk researchgruppe”. Flere Redox-medlemmer er tidligere i Københavns Byret blevet dømt for vold og hærværk og gruppen er tæt beslægtet med foreningen Antifascistisk Aktion. Niels Christiansen stiller derefter spørgsmålet: “Er dette objektivt af mig som underviser?”. Og han svarer selv:

“Måske, måske ikke, men jeg forholder mig til formålsparagraffens Stk. 3; “Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”. Jeg finder at Dansk Folkeparti, Stram Kurs og Nye Borgerlige er trusler mod demokratiet, og derfor holdt jeg mit oplæg. Det synes jeg faktisk vi som undervisere er forpligtede på. Eleverne i niende klasse skal kunne identificere fascistoide tendenser, uden at ord som nazisme og fascisme siges direkte. Hvis udskolingselever ikke umiddelbart kan kæde ordet racerent sammen med nazisme, så har samfundsfagsundervisningen og historieundervisningen slået grueligt fejl”.

“Jeg finder at Dansk Folkeparti, Stram Kurs og Nye Borgerlige er trusler mod demokratiet”

Niels Christiansen i indlæg på folkeskolen.dk

“Jeg er politisk objektiv”

Indlægget har fået adskillige kommentarer, flere kommer fra lærere og en forælder, som er kritiske. Efter nogle dage har Niels Christiansen forsynet indlægget med en uddybning, hvor han beklager, at indlægget har “lidt karakter af en ufærdig kladde, og det er uklart hvad der er tanker, og hvad der er blevet sagt i undervisningssituationen”.

Den samme forklaring giver Niels Christiansen, da ditOverblik.dk kontakter ham for at få synspunkterne om Dansk Folkeparti uddybet.

“Jeg har aldrig sagt de her ting ordret til mine elever, da jeg jo skal være politisk objektiv. Det er tanker jeg deler med kollegaer og andre på folkeskolen.dk,” skriver Niels Christiansen til ditOverblik, og uddyber:

“Jeg har aldrig stået i en undervisningssituation og angrebet et parti. Jeg har læst, at man, på de skoler som Rasmus Paludan har ført hvervekampagne på, har gjort noget ved det, og det er egentlig det, jeg lægger op til en samtale om, om end på en kluntet måde. Hvad gør man hvis nogen står og hverver elever foran skolen til et eller andet? Havde det været en ekstrem fraktion på eksempelvis venstrefløjen, så havde det afstedkommet samme debat, mener jeg,” skriver Niels Christiansen i en besked til ditOVerblik.dk.

Redox ikke brugt ukritisk som kilde

Niels Christiansen understreger, at han ikke har brugt Redox-materialet ukritisk:

“Det er vigtigt at være opmærksom på, at jeg tegnede tydelige forskelle op på DF og Nye Borgerlige og så Stram Kurs, og at jeg bestemt ikke ukritisk har haft benyttet en kilde som Redox. Jeg gør rigeligt opmærksom på, at Redox er farvet. Forinden har eleverne haft om identitet og BZ´ere og punkere i 80´ere, så vi har været rigeligt omkring begge fløje,” skriver han.

Folketingskandidat for Alternativet

Niels Christiansen er folketingskandidat for Alternativet i Østjylland, men hans politiske arbejde har intet med hans undervisning at gøre, fastslår han:

“Jeg har ikke udtalt de her ting i Alternativet-regi, men som skolelærer (…) Det her intet med Alternativet at gøre, da det er skrevet med en jobkasket og ikke en kandidatkasket,” skriver Nielsn Christiansen ad flere omgange til ditOverblik.dk

Niels Christiansens indlæg og debatten kan læses her: Hvor går grænsen for politisk objektivitet?