DF slår fast: Væk med mobiltelefonerne i folkeskolen

0
3678
Modelfoto

Dansk Folkeparti vil indføre et totalforbud mod mobiltelefoner i folkeskolen. Ifølge uddannelsesordfører er mobilen kilde til distraktion, faglige problemer, mobning og en guldgrube for snyd

Af Nicklas Jensen Plum

Lyden af SMS’er der tikker ind, en TikTok der bliver afspillet, og elever, der stirrer forgabt ned i deres smartphone, alt imens en lærer opgivende står ved tavlen og kalder på opmærksomhed for tredje gang. Det er hverdagen i de danske folkeskoler.

Men det skal være slut, hvis det står til Dansk Folkeparti. DF med uddannelsesordfører Alex Ahrendtsen har fremsat et beslutningsforslag til Folketinget, der går ud på at forbyde brugen af mobiltelefoner, medmindre der er en faglig begrundelse for at bruge dem.

Undersøgelser fra 2021-2022 viser, at børn og unges læse- og matematikfærdigheder for de fleste årgange enten er gået i stå eller svagt tilbagegående. Det er en udvikling, som Dansk Folkeparti nødigt ønsker, og derfor mener partiet, at alle unødvendige distraktioner bør fjernes fra undervisningen, herunder mobiltelefonerne, når de ikke skal bruges i undervisningen.

Kilde til mobning

”Brugen af mobiltelefoner i skolen kan være kilde til mobning og social uro. I en tid hvor børn og unges trivsel i forvejen er udfordret, og hvor færre mødes med jævnaldrende uden for skoletiden, gælder det om at sætte ind alle de steder, som potentielt kan være med til at styrke deres sociale liv og trivsel. Vi mener at et forbud imod brugen af mobiltelefoner i skolen, vil have positive effekter på fællesskabet og venskaberne i frikvartererne. Uden mobiltelefoner vil eleverne have mere tid til at være sammen med hinanden,” skriver DF i beslutningsforslaget.

”Brugen af mobiltelefoner i skolen kan være kilde til mobning og social uro”

FN har tidligere i år udtrykt bekymring og anbefalet et forbud mod smartphones i skoler for at styrke indlæring og formindske risikoen for digital mobning.

Gør snyd nemmere

I et tidligere beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om at forbyde brugen af internettet til eksamen for at forebygge snyd, blev ChatGPT fremhævet som én af synderne, og med en mobiltelefon ved hånden, gør det det endnu nemmere. Alex Ahrendtsen mener ikke, at det burde være ’verdens undergang’, og mener at elevernes evne til at tage notater og skrive letlæselige tekststykker i hånden er blevet undergravet af PC, tablets og mobiltelefoner.

Dansk Folkeparti mener ikke, at beslutningsforslaget vil få økonomiske konsekvenser for folkeskolen.

Læs beslutningsforslaget her