DF-ordfører roser dele af regeringens skoleudspil – og dumper andre dele

0
3708
Alex Ahrendtsen er Dansk Folkepartis folkeskole- og undervisningsordfører.

DFs folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen ser både gode og dårlige takter i regeringens nye skoleudspil. DF roser planer om mere praktisk undervisning men afviser at lempe på kompetencedækning, så færre lærere behøver en faglig uddannelse

”Der er gode takter i udspillet, som vi kan bakke op om, men der er også ting, som tåler en kærlig hånd”.

Sådan lyder reaktionen fra Dansk Folkepartis folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen til det folkeskoleudspil, som regeringen præsenterede på et pressemøde onsdag.

Udspillet er et opgør med Folkeskolereformen fra 2014. Det indeholder 35 forslag, blandt andet at der skal fjernes krav til skolerne, være kortere skoledage og at 7.-klasseelever skal kunne komme i juniormesterlære.

I en kommentar siger Alex Ahrendtsen:

“Vi er bekymret ved rækkevidden af frisættelsen af skolerne. I Dansk Folkeparti ønsker vi nationale læreplaner, så alle elever i folkeskolen lærer nogenlunde det samme, sådan som man også kender det fra gymnasiet. Så hvis DF skal være med til at frisætte, så skal vi være helt sikre på indholdet. Det er en stærk og central anbefaling, som vi vil tage med til forhandlingsbordet”.

Regeringen går efter at lave en aftale, der kan træde i kraft fra skoleåret 2025-2026. DF ser frem til forhandlingerne, men har på forhånd en række røde flag:

“Vi er stærkt imod den del af udspillet, der vedrører lempelsen af kompetencedækningen – altså kravet om at flest mulige lærere skal have en læreruddannelse og have en faglig uddannelse i deres fag. Vi er også imod regeringens forslag i forhold til landdistriktsskolerne. Vi skal investere i disse skoler – i stedet for fælles skoleledelse og klassesammenlægninger. Endelig er vi lodret imod at afskaffe minimumstimetallet for historie. Det giver ingen mening. Eleverne har mere end nogensinde brug for at kende deres ophav, deres kultur og traditioner,” siger Alex Ahrendtsen.

Positivt med kortere skoledage

DF-ordføreren understreger, at der også er gode takter i regeringens udspil:

“Det er godt med praktisk undervisning, teknologiforståelse og juniormesterlære, og det er godt med massive investeringer i faglokaler. Kortere skoledage er også positivt”, siger Alex Ahrendtsen.

Han ser også positivt på det opgør med kommunikationssystemet Aula, hvor lærere, elever og forældre kan skrive sammen.

“Vi vil meget gerne afskaffe Aula. Det er en tidsrøver for alle parter – lærere, forældre og elever”, siger Alex Ahrendtsen.