DF vil have handlingsplan for bedre indeklima i folkeskolen

0
2232
Jens Henrik Thulsen Dahl, erhvervsuddannelses- forsknings- kommunal- og uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Dansk Folkeparti vil have undervisningsministeren til sammen med kommunerne at udarbejde en handlingsplan for et bedre indeklima

Skimmelsvamp, for høje temperaturer, utætheder og dårlig ventilation, som ikke overholder loven.

Sådan lyder nogle af de mange eksempler på dårligt indeklima i folkeskolen, som Arbejdstilsynet registrerede under sine kontrolbesøg på skoler i 2018. I hele 25 procent af tilfældene, rapporterede tilsynet om dårligt indeklima.

Året før havde en undersøgelse fra DTU vist endnu mere alarmerende tilstande. Her blev 245 klasselokaler undersøgt. I 90 procent af klasserne var der et højere CO2-indhold i klassen, end myndighederne anbefaler som øvre grænse.

Det står med andre ord skidt til med indeklimaet i folkeskolen. Og det har det gjort i mange år. Men nu skal der en gang for alle gøres noget, mener Dansk Folkeparti. Partiet vil have den nye regering til at udarbejde en handlingsplan for indeklimaet. Helt konkret vil DF rejse et beslutningsforslag om en handlingsplan ”til gavn for elevers og læreres trivsel, sundhed og ikke mindst elevernes indlæring”.

”Vi lægger et beslutningsforslag ned i salen, for vi ønsker, at ministeren i samarbejde med KL (Kommunernes Landsforening) laver en plan for, hvordan kommunerne kan få  styr på indeklimaet,” siger Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl.

Bedre indeklima behøver ikke at koste mange penge

Han har selv som ingeniør arbejdet med indeklima på skoler, blandt andet som arbejdsmiljøkonsulent i Aarhus Kommune og som selvstændig med en arbejdsmiljø-virksomhed. Han mener, at et ordentligt indeklima handler mere om fokus end om penge.

”Hvis man laver en systematisk plan for og sørger for, at man løbende vedligeholder anlæg, sørger for ordentlig rengøring, så der ikke ligger bunker af støv, og udnytter de muligheder, der er, så kræver et godt indeklima ikke en masse ekstra penge. Problemet er bare, at mange kommuner ikke har fokus på indeklimaet. Derfor får de eksempelvis ikke vedligeholdt anlæg til ventilation og udluftning, ligesom mange kommuner har sparet på skolernes rengøring,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Foruden udluftning og rengøring handler godt indeklima om støjdæmpning. For eksempel ved at opsætte akustiklofter. En ordentlig regulering af temperaturen i klasseværelserne kan også gøre underværker. Undersøgelser viser, at elevernes præstationer forbedres, for hver én grad temperaturen i lokalerne sænkes under 25 grader.

”Af mere lavpraktiske og udgiftsbesparende tiltag kunne være adfærdsregulering på den enkelte skole med regler om f.eks. ikke at løbe på gangene eller pauser skal afholdes opå udendørsarealer. Ligeledes kan stør forebygges ved at placere støjkilder i behørig afstand. F.eks. placering af lokaler til musik- og sløjdundervisningen,” lyder det i et forslag, som Dansk Folkeparti fremlagde onsdag i forbindelse med en konference om skolers indeklima på Christiansborg.