DF jubler over budgetaftale: Gratis buskort til pensionister og boliggaranti til +80 årige

0
2677
Michael Nedersøe, medlem af byrådet i Horsens og folketingskandidat for Dansk Folkeparti.

”Jeg kan næsten ikke få armene ned,” siger Dansk Folkepartis gruppeformand i Horsens Kommune, hvor DF som eneste parti i blå blok er en del af budgetforliget for 2021

Gratis buskort til alle borgere, der får pension. Garanti til ældre over 80 år om en ældre- eller plejebolig. Flere penge til handicapområdet. Navngivning af veje efter faldne soldater. Bedre oplysning om, at man kan fravælge halalkød i kommunale institutioner.

Sådan lyder nogle af de fingeraftryk, som Dansk Folkeparti i Horsens har fået sat i den budgetaftale for Horsens Kommune, som partiet indgik tidligere på ugen med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

Ingen andre borgerlige partier er med i aftalen. De sagde fra, fordi skatten stiger med 0,2 procent. Men Dansk Folkeparti, der har tre pladser i byrådet i Horsens, valgte at blive ved forhandlingerne. Og Michael Nedersøe, der er formand for DFs gruppe i Horsens, der også tæller Louise Lange og Anni Jakobsen, ”kan næsten ikke få armene ned” over de ting, som det lykkedes DF at få med i aftalen.

”Jeg er da ikke begejstret for skattestigninger, men når der nu er et flertal for at hæve skatten, så synes jeg, at vi er forpligtet til at gå ind og sætte nogle DF-aftryk. Og det har vi virkelig gjort. Vi har fået lavet et budget, der har velfærd i højsædet, og det eneste vi nærmest ikke har fået med, er vores ønske om at få dannebrog op i byrådssalen. Men det tager vi op igen næste år,” siger Michael Nedersøe.

“det eneste vi nærmest ikke har fået med, er vores ønske om at få dannebrog op i byrådssalen”

Michael Nedersøe, byrådsmedlem (DF), Horsens

Vil undersøge mulighed for minimumsnormering

Blandt de ting, han glæder sig over, er en såkaldt velfærdspulje på hhv. 15 mio. kroner i 2021 og 30 mio. kr. i 2022. Puljen skal bl.a. bruges til et generelt løft af normeringerne på plejeboligområdet med 10 mio. kroner årligt. Desuden er det aftalt, at det skal undersøges, om der kan indføres en minimumsnormeringsmodel på området.

Kommunens +80-årige kan også glæde sig over, at de inden for en fem-årig periode får garanti for at “de kan få en passende ældre-, trygheds- eller plejebolig i deres nærområde”. Der skal nu indledes en dialog med de almene boligorganisationer i Horsens Kommune om at få denne del af aftalen på plads. Der er i den forbindelse sat penge af til mindst 10-12 ældrevenlige boliger i en række nye almene boligprojekter.

Gratis buskort

Markant på ældreområdet er også en beslutning om gratis buskørsel til alle pensionister og førtidspensionister. I forvejen var offentlig transport gjort meget billig for pensionister. Nu  bliver det helt gratis.

”Det er oplagt, når vi har busser, der køre halvtomme rundt, og borgere, der ikke har så mange penge og gerne vil rundt i kommunen,” siger Michael Nedersøe.

Som en del af aftalen, får pensionisterne et brev med besked om den gratis ordning.

Fra budgetaftalen – med markering af DF-aftryk.

Veje opkaldt efter soldater

Hele aftalen er på 47 sider. Michael Nedersøe har sendt den til ditOverblik med røde markeringer af steder, hvor DF har sat fingeraftryk. Og dem er der mange af. Der er f.eks. penge til lavere husleje i kolonihaver, til at styrke biodiversiteten på kommunens grønne arealer, til en streetracerbane og til flere gratis sundhedstilbud til ældre.

Og så har DF fået punktet “Flagning og markering af danske soldaters indsats” med i aftalen. Her står der bl.a.:

”Forligspartierne er enige om, at danske soldater yder en stor og vigtig indsats for Danmark, og at deres indsats skal markeres. Derfor skal der både på Veterandagen og på øvrige officielle danske flagdage flages med Dannebrog fra alle kommunale flagstænger i det omfang, det er hensigtsmæssigt i forhold til institutioners lukkedage m.v. Samtidig ønsker forligspartierne, at navne på faldne danske soldater med lokal tilknytning kan indgå i navngivningen af veje i Horsens Kommune”.