DF i København: Giv politikerne besked om klager i ældreplejen

0
1150
Finn Rudaizky er medlem af Borgerrepræsentationen i København og regionsrådet i Region Hovedstaden for Dansk Folkeparti i København.

Dansk Folkeparti i Københavns Kommune foreslår, at politikerne i Sundheds- og Omsorgsudvalget hver måned skal have en orientering om klager fra brugere og pårørende i ældreplejen

Rystende TV-afsløringer af omsorgssvigt på plejehjem i Aarhus og Randers får nu Dansk Folkeparti i København til at foreslå, at politikerne i København løbende bliver orienteret om klager i kommunens ældrepleje.

DF har stillet et forslag, som skal behandles i Borgerrepræsentationen den 17. september. Bliver det vedtaget, skal Social- og Omsorgsforvaltningen hver måned give en orientering til politikerne i Sundheds- og Omsorgsudvalget om den seneste måneds klager fra pårørende og brugere i ældreplejen. En orientering, der skal indeholde dato for klagen, et kort resumé af klagen og en status på, hvad der bliver gjort ved klagen.

”Det vil give en os en fornemmelse af, om der er noget, vi bør kigge på, og vi vil kunne følge op på klager og høre den ansvarlige borgmester om, hvad der bliver gjort, så klagerne ikke bare drukner,” siger DFs gruppeformand Finn Rudaizky.

Borgerne skal kende deres rettigheder

Han understreger, at forslaget ikke er udtryk for mistillid til forvaltningen.

”Men borgerne skal kende deres rettigheder, og de skal vide, at vi gør noget ved tingene. Vi er nødt til at gardere os bedre. Det er for sent at reagere, når først det er gået galt,” siger Finn Rudaizky.

”Sagen fra Aarhus Kommune bør give alle kommuner anledning til at overveje, hvordan lignende situationer kan undgås i fremtiden,” siger han.