DF henter inspiration fra Notre Dame-brand: Foreslår 3D-opmåling af historiske bygninger

0
1593
Branden i Notre Dame ødelagde spiret og størstedelen af tagkonstruktionen på den 850 år gamle kirke. Arkivfoto

DF foreslår, at der laves præcise 3D-modeller af Danmarks unikke bygningsarv. Det vil gøre det nemmere at rekonstruere historiske bygninger i tilfælde af brand, hærværk m.m. Forslaget er inspireret af genopbygningen af Notre Dame-katedralen í Paris

En nu afdød entusiastisk professor har leveret et vigtigt bidrag til genopbygningen af Notre Dame-katedralen i Paris, som den 15. april 2019 blev hærget af en brand, der ødelagde store dele af den 850 år gamle kirke.

Få år før branden lavede professor Andrew Tallon en minutiøs 3D-opmåling af Notre Dame ved hjælp af dronere, laserscanning og avanceret fototeknik. Med målingen skabte han et 3D-billede af katedralen, der er nøjagtigt ned til 5 mm. Denne 3D-model indgår nu i det meget vanskelige og dyre arbejde med at genopbygge Notre Dame.

En video med Andrew Tallons arbejde med Notre Dame kan ses her:

Andrew Tallons arbejde har vakt opsigt langt udenfor forskerkredse, og det har nu inspireret til et beslutningsforslag, som Dansk Folkeparti netop har fremsat. DF foreslår, at alle større danske danske historiske bygninger og anden bygningsarv med særlig kulturel værdi skal 3D-dokumenteres på samme måde som Notre Dame. Det vil både gøre det nemmere at rekonstruere bygningerne i tilfælde af brand, stormflod, hærværk m.m., men også gøre den løbende vedligeholdelse billigere, mener DF.

“En sådan model vil ikke kun gøre det muligt at genskabe vores unikke bygninger og anlæg i tilfælde af brand, men vil også kunne give en række besparelser i forhold til den daglige drift. Således vil der være både en tids- og økonomibesparelse på fremtidig opmåling og fotoregistrering med en ny driftsmodel, ligesom fremtidige byggefejl på baggrund af gammelt tegningsmateriale minimeres,” hedder det i beslutningsforslaget, som Morten Messerschmidt er ordfører på.

I følge DF kan forslaget omfatte slotte, kirker, herregårde, skovridergårde, slotsruiner, Dybbøl Mølle, rådhuse, fyrtårne, stationsbygninger, præstegårde, politistationer og udendørs anlæg såsom Nordeuropas smukkeste voldsystem i Fredericia.

Fredensborg Slot i Hillerød. Foto: Slots- og Kulturstyrelsen

Kan give besparelser

Men er det ikke rasende dyrt? Ikke i følge Dansk Folkeparti, som hos entreprenører har fået oplyst priser på 3D-opmåling på 10-30 kr. pr. kvadratmeter.

Slots- og Kulturstyrelsen vedligeholder i følge sin hjemmeside 800.000 kvm. statslige slotte, haver og ejendomme. En 3D-opmåling af disse bygninger vil derfor koste 16 millioner kroner ved en kvadratmeterpris på 20 kroner, og da det kan bruges i den løbende vedligeholdelse, vurdrerer DF at projektet vil være selvfinansierende og på sigt endda give besparelser.

“Vi tror, at et sådant program for tre-d-scanning af vores unikke bygnings- og anlægsarv vil blive en værdifuld investering i vores kulturarv, ligesom der vil være et konkret udbytte i form af en reduktion af statens udgifter til vedligehold for i hvert fald de statsejede bygninger med et nyt digitalt tegningsmateriale,” skriver DF.

Beslutningsforslaget kan læses her: Forslag til folketingsbeslutning om at tre-d-dokumentere Danmarks unikke bygnings- og anlægsarv

En video med Andrew Tallons arbejde med Notre Dame kan ses her: