DF-aftryk i stor aftale: Forsøg skal give ældre indflydelse på hjemmehjælp

0
2352
Social- handicap- ældre- og ligestillingsordfører Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Stor politisk aftale sætter penge af til forsøg med selvvisitation i ældreplejen. ”Vi har længe ønsket, at give ældre større indflydelse på den hjælp, de får,” siger DFs ældreordfører Karina Adsbøl

“Har du brug for mere rengøring? Vil du gerne i bad noget oftere? Er der andet, du vil have hjælp til?”.

Det kunne blive nogle af de spørgsmål, som svækkede ældre vil blive mødt med i et forsøg med selvvisitation i ældreplejen, som er med i en stor politisk aftale, alle Folketingets partier indgik i november.

I alt fordeles 860,5 millioner kroner fra den såkaldte reserve til initiativer på social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Af disse går 16,2 millioner kroner til selvvisitationsforsøget, som var et af de områder, Dansk Folkeparti kæmpede for i forhandlingerne.

”Vi har længe ønsket, at ældre skal større indflydelse på den hjælp, de får, fremfor at de bare skal tilpasse sig kommunens serviceramme. Det her kan forhåbentlig give os nogle erfaringer, som kan bruges til at justere lovgivningen, så der bliver taget større individuelle hensyn og mere selvbestemmelse til de ældre,” siger social- og ældreordfører Karina Adsbøl.

Vil kunne forebygge sygdomme

Hun frygter ikke, at selvvisitation vil gøre ældreplejen markant dyrere, fordi nogle ældre bestiller mere hjælp end nødvendigt.

”Det tror jeg ikke. De færreste ældre mennesker ønsker jo, at der skal komme fremmede i deres hjem, hvis det ikke er nødvendigt,” siger Karina Adsbøl.

Puljen på 16,2 millioner kroner anslås at dække forsøg i fire-fem kommuner.

”Penge skal dække de mulige ekstra udgifter, som forsøgene kan give. Men i det store billede tror jeg også, at der vil være besparelser ved selvvisitation, fordi man vil kunne forebygge sygdomme og indlæggelser, når de ældre får den hjælp, de føler behov for,” siger Karina Adsbøl.

Skal bekæmpe ensomhed blandt ældre

DF-ordføreren fremhæver to andre punkter i aftalen. Dels en pulje på 16,1 millioner kroner til initiativer, der skal modvirke ensomhed og funktionstab blandt ældre. Dels 11,8 millioner til ”palliative indsatser for ældre og udsatte borgere”, dvs. initiativer, der skal sikre at socialt udsatte får en værdig afsked med livet.

”Vi fik med ældreaftalen, der blev indgået sidste år under coronaen, sat fokus på at bekæmpe ensomhed, men der er brug for meget mere. Nu kan vi arbejde videre med de erfaringer, vi har fået med ensomhedsbekæmpelse under coronaen. På sigt er der brug for en national ensomhedsstrategi for ældre,” siger Karina Adsbøl.

Hele aftalen kan læses på sm.dk