Familiesammenføringsregler lempet uden om Folketinget: “Regeringen optræder magtfuldkomment”

0
2056
Kristian Thulesen Dahl havde indkaldt til tirsdagens samråd, hvor udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye skulle svare på spørgsmål om regeringens pludselige lempelse af familiesammenføringsreglerne. Fra Folketings-TV

DFs formand Kristian Thulesen Dahl kritiserer regeringen for at køre markant lempelse af udlændingepolitikken igennem uden om Folketinget. “Det her er så principielt,” siger Thulesen Dahl

At dømme efter fremmødet, var det ikke en særlig vigtig sag.

Tirsdag var udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) kaldt i samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget af Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, og DF-formanden var den eneste, der var fysisk til stede i lokalet sammen med ministeren, embedsfolk og formanden for udvalget, Rasmus Stoklund (S). Derudover var der en enkelt Venstre-politiker, Mads Fuglede, der lyttede med via Teams.

Men set fra Kristian Thulesen Dahls bord, er sagens vigtighed nærmest omvendt proportional med fremmødet til tirsdagens samråd.

For der er tale om en meget principiel sag, mener Kristian Thulesen Dahl. En sag, der viser, at regeringen optræder både magtfuldkomment og utroværdigt, når det kommer til løfter om en stram udlændingepolitik.

Sagen handler nemlig om, at regeringen uden at orientere Folketinget har gennemført en markant lempelse af udlændingepolitikken.

Fredag den 1. oktober meddelte udlændinge- og integrationsministeren, at reglen om, at flygtninge med midlertidigt beskyttelsesbehov først kan få familiesammenføring efter tre år, nu ændres til to år.

Begrundelsen er en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Domstolen i Strasbourg afgjorde 9. juli, at det var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, da en syrisk flygtning i 2016 fik afslag på familiesammenføring, fordi han ikke havde været i Danmark i tre år.

På den baggrund har udlændinge- og integrationsministeren ændret loven administrativt. Ændringen vil først blive fulgt op med et lovforslag, der fremsættes i 2022.

Kristian Thulesen Dahl havde indkaldt til samrådet og var den eneste, der var mødt frem ud over ministeren, embedsfolk samt formanden for udvalget, Rasmus Stoklund. Fra Folketings-TV

Mange spørgsmål, få svar

Hvornår dette lovforslag kommer, kan ministeren endnu ikke svare på. Andre helt centrale spørgsmål er heller ikke blevet besvaret fyldestgørende, selv om DF har rejst sagen flere gange, både med en forespørgselsdebat i Folketinget og med spørgsmål til ministeren.

Det drejer sig især om disse spørgsmål:

  • Hvorfor har regeringen valgt at ændre 3 års-reglen til en 2 års-regel? Hvorfor har den ikke valgt to et halvt år, eller f.eks. to år og ni måneder?
  • Ministeren har flere gange oplyst, at “det er jurister i Udlændinge- og Integrationsministeriet der i samarbejde med jurister i Justitsministeriet er nået frem til, at to år var passende”. Men hvor står det i dommen?
  • Regeringen siger, at den vil gå tilbage til 3 års reglen i tilfælde af en ny massetilstrømning af flygtninge til Europa. Men hvad er en ’massetilstrømning’?
  • Hvad vil konsekvensen være, hvis Danmark vælger ikke at følge dommen?

Tirsdagens samråd kastede heller ikke mere lys over sagen. Mattias Tesfaye henholder sig til, at ministeriets jurister vurderer, at grænsen for familiesammenføring bør være to år:

”Svaret fra embedsværket er ret kategorisk. Hvis det skal være ud over to år, skal der være særlige grunde til det,” sagde Mattias Tesfaye.

Han kunne om det kommende lovforslag kun oplyse, at der ”knokles” for at få det klar til foråret:

“Hvis vi skal fremsætte noget, som er gennemarbejdet grundigt, som har været i fire ugers høring, som er godkendt af juristerne i Justitsministeriet og som overholder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så tager det lidt tid, desværre. Vi vil gerne gå så langt, som vi mener, man kan gå efter dommen, men vi vil også gerne skrive det på en måde, så vi er betrygget i, at vi overholder konventionerne. Så for at kunne nå det i den her samling, skal der knokles hårdt på i det, der hedder Udlændingeministeriets familiesammenføringskontor,” sagde Mattias Tesfaye.

“Der skal knokles hårdt på for at få lovforslaget klar i denne samling,” sagde udlændinge. og integrationsminister Mattiaqs Tesfaye. Fra Folketings-TV

Vil presse regeringen

De manglende svar får nu Kristian Thulesen Dahl til at skærpe tonen. Han overvejer, om Dansk Folkeparti skal fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget om, at der skal administreres efter 3 års-reglen, indtil der er vedtaget noget andet. For at lægge pres på regeringen.

”Det er nødvendigt at presse ministeren til at fremlægge lovforslaget. Ellers risikerer vi, at det bliver udsat til næste samling. Og det er vigtigt at få fremsat et lovforslag, for det giver Folketinget nogle andre parlamentariske muligheder. Så kan vi f.eks. samle underskrifter ind for at få det udsat til efter et valg, og vi har mulighed for at gå i kødet på forslaget under lovbehandlingen. Lige nu administrerer regeringen efter nogle regler, som Folketinget ikke har godkendt, og sådan bør det ikke være,” siger Kristian Thulesen Dahl.

Magtfuldkommen regering

Han ser langsommeligheden med lovforslaget som et udtryk for regeringens manglende respekt for Folketinget:

”Jeg synes, det er et bevis på, at regeringen optræder magtfuldkomment. Den ser Folketinget som en sidevogn til motorcyklen – som en besværlig ledsager, den ikke rigtig respekterer,” siger Kristian Thulesen Dahl.

”Jeg synes, det er et bevis på, at regeringen optræder magtfuldkomment”

DF-formanden mener ikke, at det er godtgjort, at grænsen for familiesammenføring skal være to år. Det står ikke i dommen, og et notat fra ministeriet godtgør heller ikke, at det skal være præcis to år. Derfor har Kristian Thulesen Dahl en formodning om, at det er hensyn til EU, der årsag til 2 års-reglen:

”I notatet er der ikke beskrevet nogen absolut grænse, så de to år er ministeriets egen fortolkning. Det skyldes formentlig, at EU har et direktiv på området, hvor der arbejdes med to år. Så man har tænkt, at det er det mest bekvemme. Men vi har et retsforbehold, så vi skal ikke indrette reglerne efter EU,” siger han.

Vil have de andre borgerlige partier med

Kristian Thulesen Dahl vil nu prøve at få de andre borgerlige partier med til at lægge pres på regeringen:

”Det ærgrer mig, at andre partier ikke var aktive på samrådet, men jeg håber vi kan vække dem, for det her er en meget principiel sag. Regeringen administrerer efter nogle andre regler end vedtaget i Folketinget, og man har lavet en markant lempelse af udlændingepolitikken, der er i strid med det, som Mette Frederiksen lovede vælgerne før valget,” siger Kristian Thulesen Dahl.

Samrådet kan følges her