DF forsøger igen at fjerne statsstøtte til muslimske friskoler

0
2235
Iqra Privatskole i det københavnske nordvestkvarter er en af de skoler, der allerede har mistet sit statstilskud.

Dansk Folkeparti fremsætter igen sit forslag om at tage støtten fra friskoler, hvor mere end halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund. Socialdemokratiet har tidligere støttet samme forslag.  DFs Alex Ahrendtsen regner derfor med at regeringspartiet vil støtte forslaget

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stod alene, da DF i 2018 stillede forslag om, at statsstøtten skal tages fra friskoler, hvor mere end halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund. Siden er Socialdemokratiet blevet regeringsparti, og derfor rejser DF nu igen forslaget, som vil ramme en række muslimske friskoler.

”Den daværende borgerlige regering kunne ikke støtte forslaget, fordi de mente det var konventionsstridigt. Det mente Socialdemokratiet ikke. De støttede forslaget, og det går jeg selvfølgelig ud fra, at de stadig gør. Og da de nu er kommet til fadet som regeringsparti, bør det have større chance for at blive vedtaget,” siger Dansk Folkepartis skoleordfører Alex Ahrendtsen.

Mette F ville lukke muslimske skoler

Hvorvidt Socialdemokratiet stadig støtter forslaget, er det ikke lykkedes ditOverblik at få afklaret. Vi har den seneste uge skrevet to gange til Socialdemokratiets uddannelsesordfører Jens Joel for at spørge om han støtter forslaget, men Jens Joel er ikke vendt tilbage. Men tilbage i marts 2018, hvor det præcis samme forslag blev 1. behandlet, var der ingen tvivl om støtten.

”Vi tager godt imod det beslutningsforslag, som vil pålægge regerinen at udarbejde et egentligt lovforslag, og vi planlægger at stemme ja,” sagde Socialdemokratiets ordfører.

Nuværende statsminister Mette Frederiksen har også tidligere været meget klar i sin opbakning. Til DR.dk sagde hun i 2017:

”Vi ønsker at lukke alle muslimske friskoler. Det er ikke nogen god idé med lærere, der ikke spiller efter de demokratiske spilleregler”.

”Vi ønsker at lukke alle muslimske friskoler”

Mette Frederiksen, S-formand, til DR.dk

Modvirker integrationen

Dansk Folkeparti understreger i forslaget, at partiet bakker op om den danske friskoletradition. Vi skal være stolte af og værne om friskoletraditionen, lyder det. Men de muslimske friskoler, som er baseret på et ikke-vestligt verdenssyn og har et flertal af elever med udenlandsk baggrund, er i direkte modstrid med friskoletraditionen, fastslår DF:

”Det har f.eks. aldrig været formålet med friskoletraditionen at give plads til skoler, som modvirker integration af udlændinge i det danske samfund, eller at danne parallelsamfund, hvor der hersker et livssyn, som strider fundamentalt imod danske værdier og normer,” skriver DF i forslaget.

Ud over et loft på max. 50 procent elever med udenlandsk baggrund vil DF lade en række kriterier indgå i vurderingen, hvis en skole skal have statsstøtte. Det kan f.eks. være krav om, at der ikke må være overrepræsentation af elever fra udsatte boligområder og om der er en overrepræsentation af tosprogede børn, der har brug for sprogstøtte. Skolen skal også arbejde aktivt for at fremme integrationen, f.eks. ved at give elever en forståelse for danske værdier som ligestilling, demokrati mv., lyder det i forslaget.

I forvejen har en række muslimske skoler mistet deres statstilskud, fordi de ikke levede op til den nuværende friskolelev. De pågældende skole er bl.a. blevet afsløret i tvivlsomme undervisningsmetoder. For eksempel blev der under et tilsynsbesøg på en nu lukket skole fundet undervisningsmateriale med et jihad-tema.

Hele forslaget kan læses her.