DF-glæde i Esbjerg: Flere penge til plejehjem og klippekort i budgettet

0
1946
Olfert Krog og Susanne Dyreborg er DFs to medlemmer af byrådet i Esbjerg. Fotos: Esbjerg Kommune

Dansk Folkeparti i Esbjerg glæder sig over en bred budgetaftale, hvor DF har fået opfyldt mange af sine ønsker

Syv millioner kroner årligt, så der kan ansættes flere aften- og nattevagter på kommunens plejehjem, og to millioner kroner årligt, så modtagere af hjemmehjælp igen kommer med i klippekortordningen, der giver svage ældre en ekstra halv times hjælp om ugen efter eget valg.

Sådan lyder et par af de fingeraftryk, som Dansk Folkeparti i Esbjerg fik sat i budgettet for 2021, som Esbjerg byråd vedtog i sidste uge.

Andre DF-aftryk lyder på to ekstra aflastningspladser på et plejehjem i Ribe og 0,5 millioner kroner til at udmønte den handleplan om mental sundhed, som DF fik med i budgettet sidste år. En plan, der handler om at sætte tidligere ind med hjælp til psykisk sårbare unge.

De fleste ønsker opfyldt

Alt i alt er det derfor en godt tilfreds byrådsgruppe fra DF, som er med i det kommunale budget, som er aftalt mellem alle partier på nær Socialdemokratiet, som dog har tilsluttet den færdige aftale.

Det fortæller Olfert Krog, der er formand for sundheds- og omsorgsudvalget og den ene af to DF-byrådsmedlemmer. Den anden er 1. viceborgmester Susanne Dyreborg.

”Vi har fået tilslutning til de fleste af de ønsker, vi fremsatte ved 1. behandlingen af budgettet. Der skal 16 mandater til at få flertal i Esbjerg Byråd, så derfor glæder vi os over at det er lykkedes,” siger Olfert Krog.

Det er ikke mindst de syv millioner kroner årligt til ekstra personaleressourcer på plejehjemmene, der vækker glæde:

”Vi har 17 plejehjem i kommunen, og vi har været stærkt udfordret på ressourcer til aften- og nattevagter. Derfor er det vigtigt, at der tilføres ekstra midler på dette område,” siger Olfert Krog, der er formand for det udvalg, der nu skal udmønte, hvor og hvordan de ekstra midler skal bruges.

Ønsker gratis busser for pensionister og studerende

Det var dog ikke alle ønsker, det lykkedes at få med. Et forlag, om at pensionister og studerende skal kunne gratis med bussen, var der ikke opbakning til.

”Det har været vores ønske de sidste tre år, og senest har Venstres formand for teknisk udvalg udtalt, at det måske er noget, der skal kigges på, så vi har ikke opgivet forslaget. Vi tror, det er nødvendigt for at få flyttet nogle flere over i den kollektive trafik, og vi tror også, at det vil kunne medvirke til at lokke flere unge studerende til Esbjerg,” siger Olfert Krog.