DF-forslag om grøn strøm kan gøre København CO2-neutralt

0
1829
Arkivfoto

Dansk Folkeparti i Københavns Kommune foreslår, at kommunen kun køber strøm fra vedvarende energikilder. Beregninger viser, at forslaget vil kunne give en stor CO2-besparelse i kommunen, som skal være CO2-neutral i 2025

Dansk Folkeparti markerer sig nu som partiet med det måske mest grønne forslag under budgetforhandlingerne i Københavns Kommune.

DF foreslår, at København udelukkende køber strøm, der er produceret af vedvarende energikilder. Dét forslag vil kunne give en betydelig CO2-reduktion til kommunen og levere et vigtigt bidrag til kommunens mål om at være CO2-neutralt i 2025. Det viser beregninger, som Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune har lavet.

Økonomiforvaltningen har regnet på, hvordan pris og effekt på CO2-regnskabet vil være ved tre forskellige modeller for grøn strøm. Konklusionen er, at en såkaldt PPA (Power Purchase Agreement = Energiindkøbsaftale), hvor strømmen skal leveres fra et nyopført energikilde, for eksempel solcelleanlæg, vil kunne blive et af de største enkelt-bidrag til kommunens CO-reduktion.

“Økonomiforvaltningen vurderer, at en PPA vil være en af de enkeltstående aftaler med størst CO2-reduktion i kommunens samlede indkøb. Kommunen vil derudover placere sig som foregangskommune på området, da der endnu ikke er udbudt PPA’er i offentligt regi i Danmark. Effekten af en PPA kan udelukkende medregnes i Klimaplan 2025, såfremt anlægget placeres i Københavns Kommune,” skriver Økonomiforvaltningen om DFs forslag.

“Vildt glædeligt”

Det er Lars Vestergaard og Birthe Skaarup fra Dansk Folkeparti i København, der har udarbejdet forslaget, der nu indgår i budgetforhandlingerne. De glæder sig begge over, at Økonomiforvaltningens beregninger bakker ideen op.

”Det er vildt glædeligt, at vi med et enkelt greb kan bidrage stort til reduktion af CO2-udledning, så vi kan nå vore klimaaftaler,” siger Lars Vestergaard, der er kandidat til Borgerrepræsentationen i København.

Stiller ingen krav i dag

Københavns Kommunes elforbrug er på cirka 100 GWh (100 mio. KWh) årligt, svarende til en udledning på 37.000 tons CO2, eller den samlede udledning fra en mindre dansk kommune. Strømmen købes på det såkaldte el-spotmarked via Energi Danmark A/S, men i dag stilles der ingen krav til elektricitetens oprindelse.

Dansk Folkeparti foreslår, at der i første omgang afsættes 1,5 millioner kroner til et udbud af en indkøbsaftale om grøn strøm. Målet er, at det samlede indkøb, som er på 130–145 mio. kr. årligt, fra 2025 skal være 100 procent baseret på vedvarende energi.

”Det nytter jo ikke, at den strøm, Københavns Kommune bruger, kommer fra flis hentet i de baltiske skov eller kommer fra kulfyrede kraftværker,” siger Lars Vestergaard.

Birthe Skaarup, der også er kandidat til Borgerrepræsentationen, tilføjer:

”Det er et helt rigtigt forslag at forpligte Københavns Kommune til at købe grøn strøm. Kommunen er en stor aktør på klima- og energiområdet. Efter min mening er det et klogt træk at fokusere på de indkøbsaftaler, som Københavns Kommune indgår på klima- og energiområdet”.