DF vil styrke familien – foreslår tilskud på 19.000 kr. om måneden for at passe egne børn

0
6897
DF skriver i forslaget at "der er et stigende behov for at diskutere, om det er hensigtsmæssigt, at vi har indrettet et samfund, hvor børn fra velfungerende familier i en meget tidlig alder sendes i daginstitution".

Dansk Folkeparti er klar med beslutningsforslag om ny familiepolitik. Partiet vil lade danske familier passe deres børn hjemme i op til fire år for et tilskud, der svarer til dagpengesatsen

Danske børnefamilier skal have flere valgmuligheder, når det gælder pasningen af deres børn. Det mener Dansk Folkeparti, som nu gør alvor af et forslag fra partiets idepolitiske arbejdsgruppe, der i sommer vakte opsigt med et forslag om, at familier skal kunne få et tilskud svarende til dagpengesatsen på knap 19.000 kroner for at passe deres egne børn hjemme de første fire år.

DF har netop fremsat et beslutningsforslag om ”indførelse af en ny familiepolitik”. Her lancerer DF forslaget, som fastslår, at “familien er samfundet kerne”, og den skal understøttes ved at give børnefamilierne flere valgmuligheder:

”Det er forslagsstillernes opfattelse at en ordning, hvor forældrene får mulighed for at gå hjemme med barnet i en afgrænset periode, kan være med til at forebygge sociale problemer i samfundet og i det hele taget give forældre en mindre stresset hverdag med bedre muligheder for omsorg og tryghed for børnene mens de er små,” skriver DF.

For danske familier

DF vil målrette modellen til danske familier, så den ikke bliver brugt af indvandrerfamilier til at isolere børn, ”som har brug for at lære dansk sprog og kultur at kende”. For at kunne gøre brug af ordningen, skal det derfor være et krav at:

• forældre skal tale dansk og have så stor fortrolighed med det danske sprog, at det er ganske naturligt for dem at tale med dansk med deres børn.

• forældre skal have haft bopæl i Danmark i minimum 20 år.

• familierne må ikke være omfattet af reglerne i ghettoparken om, at 1-årige børn i udsatte boligområder skal gå i vuggestue eller dagpleje.

• begge forældre skal have været i beskæftigelse eller uddannelse i de seneste 3 ud af 4 år.

“Forældre skal tale dansk og have så stor fortrolighed med det danske sprog, at det er ganske naturligt for dem at tale med dansk med deres børn”

Ordning er ikke attraktiv nok

Kommuner kan allerede i dag yde tilskud til pasning af egne børn. Men denne ordning findes kun i ca. halvdelen af landets kommuner, og tilskudet, der ydes, er kun på 2000-6000 kroner om måneden. Det er for lidt til at gøre ordningen attraktiv, mener DF:

“Disse regler bør gøres mere attraktive, så flere familier vil gøre brug af dem, så familierne på den måde får bedre mulighed for at få en hverdag, hvor der er tid til at være sammen med børnene, og så ordningen ikke er valgfri for kommunerne,” skriver DF i forslaget, som Marie Krarup er ordfører på.

DF forslår i første omgang, at der nedsættes en arbejdsgruppe med de partier, der støtter forslaget, samt med embedsfolk fra Finansministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening. Arbejdsgruppen skal bl.a. overveje, om der skal indføres et loft, så forældre, der tjener over et vist beløb, ikke skal kunne gøre brug af ordningen.

Ris fra radikale – ros fra småbørnsformand

Da arbejdsgruppen lancerede forslaget i sommer, fik det en hånlig afvisning af den radikale gruppeformand Sofie Carsten Nielsen. Hun beskyldte Dansk Folkeparti for at ville sende kvinderne tilbage til kødgryderne og skrev i et indlæg i Ekstra Bladet at “Kære DF. Danmark anno 1919 har ringet. De vil have deres kvindesyn tilbage”.

Omvendt fik forslaget ros fra Samfo, Danmarks småbørnsfamilieforening. Formanden for Samfo, Line Sofie Andersen, kaldte i Kristeligt Dagblad DF-udspillet for “enormt positivt”.

”Vi er nødt til at stole på, at forældre er kompetente til at tage vare på deres små børn. Vi har en ekstrem institutionalisering, hvor vi nærmest ikke ejer vores børn mere. DF’s forslag er en god løsning, fordi de vil give forældre et reelt og frit valg mellem hjemmepasning og institutioner,” sagde Line Sofie Andersen.

Læs beslutningsforslaget her.