Dansk Folkeparti udelukkes fra kommunal portal i Holbæk

0
3415
Flere politiske foreninger i Holbæk er blevet optaget på Fritidsportalen. Men DF i Holbæk er blevet afvist.

Holbæk Kommunes idræts- og foreningskonsulent afviser at optage Dansk Folkeparti på kommunal fritidsportal, fordi man skal være dansk statsborger for at blive DF-medlem. ”Helt urimeligt,” siger DFs partisekretær Steen Thomsen

Konservative Holbæk, SF Holbæk og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Holbæk er tre af de politiske foreninger, som er registreret på den kommunale Fritidsportalen, der giver adgang til at låne kommunale lokaler i Holbæk Kommune. Derimod kan man ikke finde Dansk Folkeparti i Holbæk. Kommunens idræts- og foreningskonsulent har nemlig meddelt DF Holbæk, at DF ikke kan blive optaget. Begrundelse: Der står i Dansk Folkepartis vedtægter, at man skal være dansk statsborger for at blive medlem af DF.

“Der er nogle enkelte forhold i jeres ansøgning som skal ændres før at vi kan godkende (…) Folkeoplysende foreninger skal som udgangspunkt være åbne for alle, som tilslutter sig foreningens formål. Det er derfor ikke muligt at betinge medlemskab af foreningen af at man har dansk statsborgerskab,” skriver konsulenten til DF.

Det §2 i DFs vedtægter, som har fået Holbæk Kommunes fritidskonsulent til at afvise Dansk Folkeparti. DFs partisekretær Steen Thomsen oplyser, at der kan dispenseres fra reglerne, så udenlandske statsborgere kan blive medlem. Det er hovedbestyrelsens beslutning, oplyser han.

DF-formand: Helt forrykt

Udelukkelsen har gjort DFs lokalformand Kim Malmberg Hansen vred. Han finder det ”helt forrykt”, at en kommunal medarbejder kan udelukke et bestemt parti fra at booke lokaler.

”Jeg havde overhovedet ikke tænkt over, at der kunne være et problem. Jeg søgte bare om at få DF optaget. Derfor blev jeg også meget overrasket, da jeg fik svaret. Det er jo helt forrykt. Alle politiske partier skal selvfølgelig kunne blive optaget på fritidsportalen,” siger Kim Malmberg Hansen.

Kim Malmberg Hansen er formand for DF Holbæk.

DF spørger kulturministeren

Dansk Folkepartis kulturordfører Morten Messerschmidt har nu rejst sagen overfor kulturminister Joy Mogensen (S). Hun skal svare på, om det er foreneligt med folkeoplysningsloven at stille krav om, at en forening, der vil låne lokaler af kommunen, er ”åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål”.

DitOverblik har kontaktet formanden for kultur- og fritidsudvalget i Holbæk, Ole Hansen (S), for at få hans kommentar til udelukkelsen. Ole Hansen svarede i første omgang tilbage, at han ville undersøge sagen nærmere. Det gjorde han så i sidste uge ved at tage sagen under eventuelt op på kultur- og fritidsudvalgets møde. Her blev det besluttet, at kommunen nu skal forhøre sig i Kulturministeriet om fortolkningen af folkeoplysningsloven.

”Vi har nu skrevet til ministeriet for at få afklaret, om en forening kan få støtte efter folkeoplysningsloven, hvis den skriver, at man skal være dansk statsborger for at blive medlem”.

Hvad mener du selv. Er det i orden at udelukke Dansk Folkeparti fra Fritidsportalen?

”Efter min overbevisning er det forkert at have en ordlyd i sine vedtægter, der udelukker dele af befolkningen fra at blive medlem. Hvis man får offentligt tilskud til en forening, så bør det være sådan, at f.eks. en amerikaner, der efter et par år i Danmark ønsker at blive medlem af foreningen, skal kunne blive det,” siger den socialdemokratiske udvalgsformand.

Formanden for kultur- og fritidsudvalget i Holbæk, Ole Hansen. Foto: Holbæk Kommune

Partisekretær: Urimelig diskrimination

Steen Thomsen, partisekretær i Dansk Folkeparti, finder afslaget i Holbæk helt urimeligt. Han gør opmærksom på, at Dansk Folkeparti har en dispensationsmulighed, så udenlandske statsborgere kan blive medlem. Det er partiets hovedbestyrelse, der giver denne dispensation ud fra en konkret vurdering.

”Vi har adskillige udenlandske statsborgere blandt vores medlemmer. Men i lighed med vores politik om, at vi vil vide, hvem der kommer ind i vores land, så vil vi også have kontrol med, hvem der bliver medlem af vores parti. Derfor laver hovedbestyrelsen en individuel vurdering i hver sag,” siger Steen Thomsen.

Han har ikke hørt om lignende afslag i andre kommuner og kalder afvisningen i Holbæk for diskrimination.

”Hvis andre partier kan blive optaget på fritidsportalen i Holbæk, så skal Dansk Folkeparti selvfølgelig også kunne blive det. Det er en helt urimelig diskrimination,” siger Steen Thomsen.

DFs partisekretær Steen Thomsen finder Holbæk Komunes afslag til DFs lokalforening dybt urimeligt. Foto: Carsten Lundager

Kultur- og fritidsudvalgsformand Ole Hansen mener ikke, at et parti bør kunne få offentlige tilskud, hvis det ikke er åbent for alle?

”Jeg synes ikke det tilkommer en socialdemokratisk udvalgsformand at gøre sig til smagsdommer over vores vedtægter,” siger DFs partisekretær.

Efter afslaget fra fritidsportalen har Dansk Folkeparti med hjælp fra Holbæks kommunaldirektør fået adgang til at låne kommunale lokaler, oplyser Kim Malmberg Hansen.