Kun 248 flere ikke-vestlige indvandrere i 4. kvartal 2018

0
2801
Andelen af ikke-vestlige indvandrere udgør nu 351.424. Tallet dækker over mange nationaliteter. Arkivfoto: Christian Lindgren / Scanpix

De sidste tre måneder af 2018 steg den ikke-vestlige indvandring til Danmark med det laveste antal, siden Danmarks Statistik begyndte at lave kvartalstatistik over befolkningstallet. ”Tallene trækker i den rigtige retning, men det er svært at spå om hvad der vil ske i 2019, da vi ikke kender resultatet af Folketingsvalget,” siger DFs udlændingeordfører Martin Henriksen

I de sidste tre måneder af 2018 voksede antallet af ikke-vestlige indvandrere i Danmark kun med 248. Dermed var der pr. 1. januar 2019 i alt 351.424 ikke-vestlige indvandrere i Danmark.

248 er den laveste stigning i et kvartal, siden Danmarks Statistik begyndte at lave kvartalsstatistik i 2008. Til sammenligning voksede antallet af ikke-vestlige indvandrere med over 5000 i flere kvartaler i de store flygtninge-år i 2015 og 2016.

Dermed understreger udviklingen, at den ikke-vestlige indvandring til Danmark er faldet markant i det sidste års tid.

Som ditOverblik.dk skrev mandag, var ”nettooverskuddet” af udenlandske indvandrere fra og til ikke-vestlige lande på kun 2.877 i hele 2018. Det skyldes, at hele 17.867 personer med udenlandsk statsborgerskab sidste år forlod landet til fordel for et ikke-vestligt land.

Til sammenligning var ”nettooverskuddet” på hele 20.838 personer i 2015. Dengang var der kun 11.806 udenlandske statsborgere, der udvandrerede fra Danmark til et ikke-vestligt lande.

Hvis udviklingen fra 4. kvartal 2018 fortsætter, kan 2019 blive året, hvor antallet af ikke-vestlige indvandrere for første gang falder.

Læs også: Flere rejste ud og færre rejste ind i Danmark i 2018

Nettotilvækst af ikke-vestlige indvandrere på kvartalsbasis. Kilde: Danmarks Statstik

Martin Henriksen: Tallene trækker i den rigtige retning

Om det sker, vil Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen ikke spå om. Men han glæder sig over udviklingen, som han ser som konsekvens af den stramme udlændingepolitik, som DF har presset regeringen til at føre.

”Tallene trækker i den rigtige retning. Det er svært at spå om hvad der vil ske i 2019, da vi af gode grunde ikke kender resultatet af Folketingsvalget. Jeg bryder mig normalt ikke om at spå om fremtiden, for tingene kan ændre sig hurtigt især hvad angår indvandringspolitik og tilstrømning,” siger Martin Henriksen, som sammen med sit parti fik aftalt det såkaldte paradigmeskifte med regeringen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Paradigmeskiftet handler om at fokusere på hjemsendelse og midlertidighed i udlændingepolitikken i stedet for integration.

”Lige nu ser det hele lidt mudret ud i meningsmålingerne og det kan jo gøre det svært for Dansk Folkeparti at følge op på paradigmeskiftet. Dertil kommer at paradigmeskiftet endnu ikke er endeligt vedtaget i Folketinget. Men hvis det ender med at blive vedtaget, så tror jeg at vi først vil se den fulde effekt efter et stykke tid. Så hvis udvandring overstiger indvandring i 2019, så vil det formentlig være en kombination af det, vi allerede har vedtaget og så paradigmeskiftet,” siger Martin Henriksen.

Lidt mudret ser det også ud, når man kigger på, hvem der indvandrer og udvandrer fra Danmark. Somalia er det land, hvortil ”netto-udvandringen” var størst i 2018, nemlig på 70 personer (59 ind, 129 ud). Omvendt var ”netto-indvandringen” ret stor fra Iran, nemlig 467 personer.

”Når der eksempelvis er en del somaliere, der rejser ud, så tror jeg at det hænger sammen med at myndighederne har inddraget opholdstilladelser fra en række herboende somaliere. Og det får nok nogen til at rejse frivilligt, fordi de ellers frygter at de bliver sendt hjem med tvang,” siger Martin Henriksen.

“hvis udvandring overstiger indvandring i 2019, så vil det formentlig være en kombination af det, vi allerede har vedtaget og så paradigmeskiftet”

Martin Henriksen, udlændingeordfører (DF)

“Vi skal have fokus på syrerne”

Syrien (886 ind, 90 ud), Afghanistan (344 ind, 21 ud) og Irak (258 ind, 70 ud) er tre andre lande, hvorfra der stadig er en netto-indvandring.

”Vi skal have fokus på de syrere, der er kommet hertil indenfor de seneste år. De skal gerne hjem igen. Men vi skal også fokusere på eksempelvis irakere, afghanere og iranere,” siger Martin Henriksen.

Det hører med, at der er stor usikkerhed om et stort antal udvandringer. Danmarks Statistik opererer således med næsten 8000 personer, som er udvandret i 2018 til et ”uoplyst ikke-vestligt land”.

Det hører også med, at indvandringen fra ikke-vestlige lande dækker over mange typer af indvandring. Netto-indvandringen fra Ukraine udgør således med 1322 det største antal, mens netto-indvandringen fra Indien er næststørst med 1078. I disse to grupper er der formentlig mange, der er kommet til Danmark for at studere eller arbejde.

Samlet voksede antallet af ikke-vestlige indvandrere med 7619 personer i 2018, nemlig fra 343.805 til 351.424 personer. Væksten var størst i 3. kvartal, hvor der kom ca. 3700 personer. Det tal dækker formentlig over et stort antal studerende og sæson-arbejdere.

Læs også: Flere rejste ud og færre rejste ind i Danmark i 2018

FAKTA: DE STØRSTE INDVANDRERGRUPPER FRA IKKE-VESTLIGE LANDE