Cepos: CO2-reduktion på 70% vil koste 26 mia. kr. i 2030

0
6462
Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, Pia Olsen Dyhr fra SF, Pernille Skipper fra Enhedslisten og Morten Østergaard fra Radikale efter de afsluttede regeringsforhandlinger i Landstingssalen på Christiansborg, tirsdag 25. juni 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Rød blok vil skære CO2-udledningen ned med 70 procent inden 2030. Det vil have en samfundsøkonomisk omkostning på 26 milliarder kroner i 2030, vurderer tænketanken Cepos

Det kommer til at koste milliarder, når Danmark skal reducere sin udledning af klimagasser med 70 procent inden 2030, sådan som den nye socialdemokratiske regering og dens støttepartier har besluttet.

”Det er et meget ambitiøst mål, og det bliver særlig svært at nå den sidste del af målet fra 65 til 70 pct.,” hedder det i den aftale, som partierne præsenterede tirsdag aften.

Partierne har ikke selv sat tal på, hvad det vil koste, men det har den borgerlige-liberale tænketank Cepos. Her har man regnet på, hvad en 70 procents reduktion i forhold til det danske niveau i 1990 vil koste, og beløbet er – hold fast – en samfundsøkonomisk omkostning på 26 milliarder kroner i 2030.

”Det skyldes, at de redskaber, man skal have fat i for at nå det sidste stykke, koster en hel del. Man skal højere og højere op i træet, når kurven bliver stejlere,” siger analysechef Otto Brøns-Petersen, Cepos, til ditOverblik.

“Skønnet er dog behæftet med stor usikkerhed, for hvis man skal nå 70 procent, skal man have fat i virkemidler, vi ikke kender i dag. Det var nemmere at regne på en 60 procents reduktion, som Socialdemokratiet tidligere gik ind for,” fortsætter han.

Regningen kan derfor også blive endnu større. Cepos har sin analyse taget udgangspunkt i, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO2-reduktion er 1500 kroner pr. ton. Men de dyreste virkemidler koster helt op til 4000-8000 kr. pr. tons, og det kan være disse dyre metoder, der skal anvendes, hvis man skal nå det sidste stykke op til 70 procent.

Elbiler er meget dyr løsning

Blandt de dyre løsninger er omstilling til el-biler. Socialdemokratiet har tidligere sagt, at Danmark skal have 500.000 elbiler i 2030, og i aftalen fra regeringsforhandlingerne står der, at der være et stop for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra 2030.

Cepos har regnet på 500.000 elbiler. Så mange elbiler vil give en CO2-reduktion i 2030 på 0,5 millioner tons CO2, hvilket svarer 5800 kr. pr. tons CO2.

Omlægning til elbiler bliver en central del af planen om at reducere den danske CO2-udledning.

Til sammenligning handles CO2-kvoter aktuelt til ca. 180 kr. pr. ton. Køb af CO2-kvoter er ifølge Cepos derfor en langt billigere og mere effektiv måde begrænse udledningen på.

”Hvis man gerne vil gå foran, så er det mest effektive redskab at opkøbe og annullere kvoter. Det har den fordel, at CO2-kvoter er relativt billige, så man kan komme meget længere på denne måde, og det er tilladt at bruge kvotesystemet i en vis udstrækning til at indfri Danmarks målsætning fra Paris-aftalen,” siger Otto Brøns-Petersen.

Vil øge udledninger i udlandet

Cepos advarer også om, at den store klimainvestering, som rød blok vil gennemføre, rent faktisk kan føre til øgede CO2-udledninger i udlandet.

”En reduktion af de danske udledninger af drivhus ud over vore internationale forpligtelser, således som partierne foreslår, vil ikke sænke de globale udledninger i samme målestok. Reduktioner af udledninger inden for kvotesektoren – f.eks. opførelse af nye havvindmølleparker – vil på lang sigt have meget begrænset virkning, fordi der er omfattende lækage (Det Miljøøkonomiske Råds Formandskab 2019). De samme gælder begrænsning af landbrugets udledninger uden for kvotesektoren,” hedder det i analysen fra Cepos.

Hele analysen kan læses her.

Læs også: Cepos: Det har ingen effekt på klimaet, hvis vi flyver mindre i Danmark