Carsten er DFs spidskandidat i Brønderslev: ”Hvis man vil gøre en forskel, må man søge indflydelse”

0
2490
Carsten Ullmann Andersen skal snart op i lygtepælene igen for at sætte valgplakater på. Denne gang som sit partis spidskandidat i Brønderslev Kommune.

NY SERIE: SPIDSKANDIDATEN | Carsten Ullmann Andersen er Dansk Folkepartis spidskandidat i Brønderslev Kommune. Den 46-årige leder i søværnet, der også er aktiv i hjemmeværnet, er ikke mindst stolt af den lokale veteranpolitik, som DF har fået gennemført 

For fire år siden blev Carsten Ullmann Andersen nærmest kastet ind som central kandidat for Dansk Folkeparti i Brønderslev. Det var hans første kommunalvalg, han var nummer tre på listen, men da spidskandidaten måtte trække sig på grund af sygdom, blev Carsten rykket op som nummer to, og da den nye spidskandidat gerne overlod mange af valgmøderne til Carsten Ullman Andersen, var den i dag 46-årige leder i søværnet pludselig manden, der skulle repræsentere Dansk Folkeparti på de store valgmøder.

“Det var superspændende, men også supersvært,” husker Carsten Ullman Andersen, der fik sin ilddåb på et stort valgmøde om skolepolitik – uden på det tidspunkt at vide noget om DFs lokale skolepolitik.

“Jeg afleverede mine to minutter om DFs generelle politik, og så sagde jeg ikke mere på resten af mødet,” fortæller han med et grin i telefonen.

Men Carsten Ullman Andersen fik rystet begyndervanskelighederne af sig, og fire år senere er han klar til at gå til valg igen. Denne gang som Dansk Folkepartis spidskandidat i Brønderslev.

“Jeg vil rigtig gerne fortsætte i kommunalpolitik. Jeg synes det er super spændende, og jeg føler også, at jeg bidrager til samfundet. De ting, som vi har arbejdet med i denne periode, vil jeg rigtig gerne fortsætte med,” siger han.

“Jeg synes det er super spændende, og jeg føler også, at jeg bidrager til samfundet”

DF har haft meget indflydelse

Dansk Folkeparti er en del af det parlamentarisk grundlag under Brønderslevs Venstre-borgmester Mikael Klitgaard, og DF har i følge Carsten Ullman Andersen fået meget ud af samarbejdet.

“Jeg synes, vi har forholdsvis meget indflydelse. Vi har et rigtig godt samarbejde med Venstre og Konservative, men sådan set også med Socialdemokratiet, der udgør den eneste opposition. Jeg synes vi får forholdsvis meget for vores to mandater,” siger Carsten Ullman Andersen, som sidder i byrådet sammen med partifællen Erik Sørensen, der efter tre perioder har valgt ikke at genopstille.

“Jeg synes, vi har forholdsvis meget indflydelse”

Carsten Ullman Andersen arbejder til daglig på Flådestation Frederikshavn. Her leder han det såkaldte Single Point of Contact, som er søværnets skibes direkte linje til Danmark, og desuden varetager han opgaven som daglig vagt på flådestationen. I fritiden er Carsten Ullman Andersen også beskæftiget med forsvaret af Danmark. Nemlig som aktiv i hjemmevænet, hvor han er skydelærer i Hjemmeværnskompagni Skagen. Carsten er i øvrigt også folketingskandidat for Dansk Folkeparti – i Falkonerkredsen på Frederiksberg.

Privat bor Carsten sammen med barndomskæresten Susanne og deres datter på en nedlagt landejendom i Jerslev, ca. 10 km uden for Brønderslev.

Carsten Ullmann Andersen på valgaftenen på Christiansborg. Den 46-årige lokalpolitiker fra Brønderslev er også folketingskandiat for DF.

8 spørgsmål til Carsten Ullmann Andersen

Hvorfor er du aktiv i politik?

Fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel. Der er mange, der sidder og har en mening om dette og hint på blandt andet Facebook. Men det flytter jo ikke noget. Hvis man vil gøre en forskel, må man søge indflydelse dér, hvor det er muligt at ændre på tingenes tilstand. Derfor besluttede jeg for omkring fem år siden, at forsøge at blive valgt til byrådet, hvilket jeg aldrig har fortrudt.

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

Vi vil fortsat arbejde for bedre vilkår for de ældre og de svageste i samfundet. Men også udvikling og understøttelse af vores landdistrikter, oplandsbyer og lokalsamfund vil have vores fokus.

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

Vi har fået indført en veteranpolitik i kommunen. Det er vigtigt, at kommunen støtter op om vores veteraner, hvorfor jeg er særligt stolt af dette.

Vi har sikret, at de midler, som Dansk Folkepartis folketingsgruppe har sikret til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre, er øremærket til dette i kommunens budget. Det samme gælder klippekortsordningen, som stadig er intakt.

På det værdipolitiske område har vi sikret, at Dannebrog pryder vores byrådssal. Det er en Dannebrogsfane, som også medbringes på flagdagen 5. september, hvor nuværende og tidligere udsendte hyldes.

På det værdipolitiske område har vi sikret, at Dannebrog pryder vores byrådssal

Det er også på vores foranledning, at kommunen nu indstiller byrådsmedlemmer med 16 års tjeneste til Ridderkorset. Det mener jeg, vi skylder disse mennesker og ikke mindst Hendes Majestæt, som har ønsket at vise sin påskønnelse for den store samfundsmæssige indsats, der ligger i de mange års byrådsarbejde.

Hertil kommer flere meget lokale sager, som naturligvis også er vigtige, for dem de vedrører.

DF i Brønderslev har bl.a. fået Dannebrog op i byrådssalen.

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i Brønderslev Kommune?

Det er jeg faktisk ikke sikker på endnu. Det kommer an på udviklingen på flere sager hen over de næste måneder. Men det vil sandsynligvis komme til at dreje sig om, hvordan kommunens økonomi skal anvendes… Sådan er det jo oftest 🙂

Hvad er DFs nuværende rolle i byrådet?

Vi er i valggruppe med Konservative, Venstre og Borgerlisten. Vi er dermed en del af det borgerlige flertal, som understøtter borgmesteren fra Venstre.

Vi har et godt samarbejde på tværs af alle partier/lister i byrådet, hvilket jeg sætter stor pris på.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

Der er endnu ikke indgået aftaler. Men det er sikkert, at vi skal være i valgforbund.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Vi håber virkeligt på, at vi snart kan møde vælgerne på gader og stræder. Vi håber også, at nogle af de markeder, hvor vi har stor succes med at komme i kontakt med vælgerne, får mulighed for at blive gennemført i år.

Vi er glæder os til gadekampagner og ikke mindst til debatter med kandidater fra de andre partier. Vi vil dele egne og fælles flyers ud og sætte plakater op. Endelig vil vi naturligvis gøre brug af sociale medier.

Carsten Ullmann Andersen på Brønderslev marked sammen med DFs folketingsmedlem Bent Bøgsted.

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

Jeg håber naturligvis, at jeg får lov til at fortsætte det utroligt spændende arbejde, som det er at sidde i byrådet. Det vil være en stor ære.

Jeg håber også, at det bliver muligt at sikre et fortsat borgerligt flertal, hvor vi kan arbejde videre med den gode og positive udvikling, vi har skabt i den forgangne periode. Dette gælder både en positiv økonomisk udvikling, men også en udvikling og vækst i vores byer – både store og små. Blandt meget andet bygges og renoveres både børnehaver, skoler, plejehjem og haller samtidigt med at bolig- og erhvervsområder vokser. Hertil kommer udvikling af overordnede politikker på blandt andet sundhed, social og naturligvis veteran området. Disse vil jeg gerne være med til at føre ud i livet.

Carsten Ullmann Andersen er aktiv i Hjemmeværskompagni Skagen.