Finanslovs-appel fra Ældre Sagen: Stop udhuling af folkepensionen

0
8781
Finansminister Kristian Jensen (V) og økonomi- og indenrigsminister Simon Ammitzbøll-Bille under førstebehandlingen af finansloven for 2019 i Landstingssalen på Christiansborg. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Ældre Sagen er på linje med Dansk Folkeparti, når det gælder folkepensionen. Organisationen med 825.000 medlemmer vil have stoppet udhulingen af folkepensionen og anbefaler, at pensionister får lov at tjene mere

Mens regeringen torsdag tog fat på forhandlingerne om næste års finanslov, så kommer spørgsmålet om udhuling af folkepensionen atter på dagsorden.

Dansk Folkeparti stiller som krav til finansloven, at folkepensionen fremover skal stige med samme takst som lønningerne på det private arbejdsmarked. I dag stiger folkepensionen lidt mindre, fordi der bliver taget 0,3 procent, når lønningerne stiger mere end 2 procent. De 0,3 procent bliver overført til satspuljerne, og den praksis har betydet, at folkepensionen på 25 år er blevet udhulet med 8000 kroner for enlige og 12.000 kroner for ægtepar.

Står det til Dansk Folkeparti, skal det være slut med at tage penge til satspuljerne fra folkepensionen, og præcis samme forslag kommer fra Ældre Sagen.

Jens Højgaard, souschef, Ældre Sagen.

Ældre Sagen har fremlagt sine ønsker til finansloven, og her står et stop for udhuling af folkepensionen centralt.

Beregninger fra Ældre Sagen viser, at en enlig pensionist vil få 43 kroner mere om måneden før skat, hvis der ikke længere skal gå penge til satspuljerne. Det svarer til ca. 500 kroner om året. Og selv om det beløb ikke lyder af meget, så bliver det mange penge på få år, påpeger Jens Højgaard, der er souschef i Ældre Sagen.

”Man kan altid diskutere, hvor meget 500 kroner er. Det er måske ikke et kæmpe beløb, men på længere sigt bliver det til mange penge. Det vil blive til mere end 6000 kroner over de næste ti år,” siger Jens Højgaard til ditOverblik.dk.

Ældre Sagens beregninger over, hvor meget folkepensionen for enlige vil vokse med, hvis der ikke skal gå en andel til satspuljerne.

Satspuljerne bruges til forskellige sociale projekter, men selv om det er mange gode formål, er det urimeligt, at folkepensionister skal betale, mener Ældre Sagen.

”Satspuljerne bør finansieres over finansloven, så alle danskere betaler. Der er også satspulje-projekter, som retter sig mod ældre, men folkepensionisterne betaler betydeligt mere end de får igen,” siger Jens Højgaard.

”Vi har fra starten været imod, at der skal tages penge fra folkepensionen, og tiden må være kommet, hvor denne praksis bliver afskaffet. Hvis man ønsker at bevare folkepensionen, så kan man ikke fortsætte denne udhuling,” siger han om forslaget, der i følge Ældre Sagen vil koste 175 millioner kroner i 2019.

Pensionister skal kunne tjene mere

Ældre Sagen er også på banen med et andet forslag, som Dansk Folkeparti også har med til finanslovsforhandlingerne: Nemlig at bundfradraget for folkepensionister skal hæves fra 60.000 kroner til 100.000 kroner, så pensionister kan tjene mere, uden at blive modregnet.

”Arbejdsmarkedet har brug for ekstra arbejdskraft og det vil være et godt signal at sende om, at man gerne vil bevare de ældre på arbejdsmarkedet,” siger Jens Højgaard.

Ældre Sagen anslår, at forslaget vil give ca. 120 flere fuldtidspersoner på arbejdsmarkedet om året. Men tallet forventes at stige i de kommende år, i takt med at flere personer, der stadig er arbejdsdygtige, går på pension.

Læs også: Finanslov: Stop for udhuling af folkepension får høj prioritet

René Christensen (DF) under førstebehandlingen af finansloven for 2019 i Landstingssalen på Christiansborg. Dansk Folkeparti har givet en stop for udhuling af folkepensionen høj prioritet i finanslovsforhandlingerne. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix