Viste du det om konventionerne?

0
1506
Morten Dreyer. Foto: Dansk Folkeparti

Af Morten Dreyer, DF i Dragør

Det er dem, som binder Danmarks handlemuligheder ind i et tæt spind. Så dømte kriminelle kan turnere rundt i landet uden at de udvises.

Konventioner er menneskeskabte. Ofte vedtaget, når ministre har været til møder i udlandet, og kommer hjem med udkast til nye forordninger. Derpå godkender regeringen og/eller Folketinget dem. Og derpå tillempes danske love løbende, så de harmonerer med hvad udenlandske nævn og råd mener. Viste du f.ex. at selveste Iran fornylig er blevet indvalgt i FNs stående udvalg for Kvindersrettigheder?

Det er ekstreme imamer fra Iran, som nu sidder som øverste dommere, for hvorledes Danmark skal håndtere kønnenes ligestilling. Har du hørt noget som helst fra ngo selskabet KVINFO, som staten støtter for at holde øje med rettighederne?.

Vælger et Folketingsflertal at fravige hele eller dele af en konvention, så er det både muligt og legalt. Der vil naturligvis blive lidt uro og knubbet tale lige efter. Men efter en kort tid vil vi have dansk selvbestemmelse tilbage.