Veteranindsats i Region Syddanmark

0
1081
Carsten Sørensen, regionsrådsmedlem (DF), Region Syddanmark.

Af Carsten Sørensen (DF), 2. viceborgmester i Odense, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark

I Dansk Folkeparti betyder indsatsen for veteraner meget og derfor er det også glædeligt at Regionsrådet i Syddanmark den 26. april valgte at støtte op om et nyt veteranprojekt. Projektet hedder “Veteraner ind i EU”, og det blev støttet med knap 2,6 millioner kr.

Projektet, der er et samarbejde mellem Syddansk Erhversskole, Tigtgen Business og bakkes op af Rådet for psykisk sårbare på arbejdsmarkedet.
Derudover er Odense kommune og Vejle kommune begge med i en Ressourcegruppe til projektet, der har til formål at hjælpe veteraner med at komme videre, enten i form af et arbejde eller have gennemføre et Grundforløb til en uddannelse.

Især Rådet for psykisk sårbare på arbejdsmarkedet har tidligere været en del af Region Syddanmarks veteranindsats og derfor har jeg også store forventninger til hvad er den nye indsats vil betyde for Regionens veteraner.

Veteranindsatsen i region Syddanmark har nemlig fået den store ære den via en donation fra Novo nordisk er blevet et landsdækkendeprojekt og mit håb er derfor at også “veteraner ind i EU” med tiden kan blive en landsdækkende indsats på veteranområdet.

Det er vores ansvar og pligt at hjælpe veteraner videre i livet.

Ligeledes glæder det mig at veteraner i denne indsats er soldater, politifolk, sygeplejersker og andre, der har været udsendt på vegne af Danmark

De har alle fortjent at komme videre hvis de har fået ar på sjælen efter at have været i krig for Danmark.

Derfor skal der også lyde et stort tak til mine kolleger i udvalget for uddannelse og arbejdskraft for at vi kunne blev enige om denne bevilling men også til Regionsrådet i Syddanmark for at bakke op om “veteraner ind i EUD.
Indsatsen for bedre vilkår til veteranerne ligger DF i region Syddanmark på sinde og det bliver det ved med.