”Vi kaldes racister og grøftegravere, når vi taler om problemerne med indvandring”

0
2490
Kenneth Kristensen Berth og hans hustru Carina er DFs medlemmer af Vallensbæk kommunalbestyrelse. "Vi er den eneste reelle opposition," siger han.

SPIDSKANDIDATEN | Tidl. folketingsmedlem Kenneth Kristensen Berth er klar til at tage en fjerde tørn i Vallensbæk kommunalbestyrelse. For uden DF vil der ikke være en reel opposition i vestegns-kommunen, hvor Konservative og Socialdemokratiet nægter at tale om indvandringsproblemer

Vallensbæk Kommune på den københavnske vestegn har danmarksrekord i tilflytning af ikke-vestlige indvandrere. Men selv om Konservative og Socialdemokratiet sidder på 13 ud af 15 pladser i kommunalbestyrelsen, så har de to partier, der kalder sig strammere i Folketinget, ingen fokus på udlændingepolitik og indvandring.

”Borgmesteren har den opfattelse, at det da godt kan være, at indvandring er et problem på landsplan, men når udlændinge flytter til Vallensbæk, så er der ingen problemer,” siger Kenneth Kristensen Berth om den konservative borgmester Henrik Rasmussen.

Kenneth Kristensen Berth er det ene af Dansk Folkepartis to medlemmer af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk. Det andet er hans hustru, Carina Kristensen Berth. De to udgør den eneste reelle opposition i Vallensbæk. For i det, der engang blev kaldt ’den grønne ø i det røde hav’ på grund af De Konservatives dominans midt på den socialdemokratiske vestegn, er Konservative og Socialdemokratiet rørende enige om det meste, inklusive udlændingepolitikken. Og set fra deres bord er indvandring ikke noget problem. Selv om over halvdelen af alle nyfødte i Vallensbæk nu er børn af ikke-etniske danskere, hvoraf flertallet har ikke-vestlig baggrund.

Minder om S under Poul Nyrup

”Man skal skrue tiden 20 år tilbage for at forstå, hvordan De Konservative og Socialdemokratiet i Vallensbæk ser på udlændingepolitik. De Konservative minder mest af alt om Det Radikale Venstre for 20 år siden, og socialdemokraterne har ikke opdaget, at Socialdemokratiet har ændret sig siden Poul Nyrup Rasmussen,” siger Kenneth Kristensen Berth.

”Der er ingen – som i nul – interesse for at diskutere, om det er et problem, at befolkningssammensætningen ændrer sig”.

”Man skal skrue tiden 20 år tilbage for at forstå, hvordan De Konservative og Socialdemokratiet i Vallensbæk ser på udlændingepolitik

Det mærker Kenneth Kristensen Berth i kommunalbestyrelsen, hvor DF nærmest bliver betragtet som ikke-stuerene, når de vil diskutere indvandring.

”Vi får at vide, at vi graver grøfter, og jeg er blevet kaldt racist i kommunalbestyrelsen. Synspunktet er, at det multikulturelle er den nye virkelighed. Det er fuldstændig vanvittigt. Der er en kæmpe forskel på Socialdemokratiet og Konservative på Christiansborg, og så dem, der sidder herude. Det er som om man ikke har flyttet sig en millimeter siden 1997,” siger Kenneth Kristensen Berth, der selv har sin daglige gang på Christiansborg. Han var medlem af Folketinget 2015-2019, hvor han var EU-ordfører, og han arbejder i dag som specialkonsulent for DFs folketingsgruppe.

“Der er en kæmpe forskel på Socialdemokratiet og Konservative på Christiansborg, og så dem, der sidder herude”

Kenneth Kristensen Berth ved en stor bilopkørselsrampe, der dominerer den nordlige del af Vallensbæk Stationstorv. “Tro det eller lad være, men i hullet mellem de to store højhuse til venstre i billedet løber Køge Bugt-banen faktisk. Der er lige plads nok,” siger DFs spidskandidat, der er stærkt kritisk overfor den udbygning af Vallensbæk med etageboliger, der finder sted i disse år.

Kommunen ændrer sig

Vil politikerne ikke snakke indvandringsproblemer, så vil borgerne gerne. Udviklingen optager mange mennesker i Vallensbæk, ifølge Kenneth Kristensen Berth. For den ses overalt. I de mange nye boligområder, der skyder op, i vuggestuer og børnehaver og i skolerne. Islam fylder mere, f.eks. er svinekød de facto forsvundet ud af de fleste institutioners madordninger, og på skolerne vokser trivselsproblemerne.

”Tilflytningen af ikke-vestlige indvandrere skyldes, at man de senere år har bygget en masse etageboliger. Vi ligger lige smørhullet mellem Ishøj, Brøndby og Albertslund, og mange indvandrere har den opfattelse, at Vallensbæk er et bedre sted for deres børn at vokse op. Så det er jo af et godt hjerte, man flytter hertil. Men når man selv er en del af problemet, så følger problemet jo med,” siger Kenneth Kristensen Berth.

Klar til sin fjerde periode

Den massive boligudbygning fortsætter, og det er en af de vigtigste grunde til, at Kenneth Kristensen Berth nu er klar til at tage endnu en tørn som spidskandidat for DF. Efter 12 år i kommunalbestyrelsen.

”Jeg kæmper for den kommune, vi bor i. Der skal gøres noget, inden det er for sent. Hvis ikke Dansk Folkeparti sad i kommunalbestyrelsen, ville der ikke være nogen til at påpege de problemer, som indvandringen medfører. Vi er den eneste opposition. Der er ingen forskel på den politik, De Konservative og Socialdemokratiet fører,” siger Kenneth Kristensen Berth.

“Vi er den eneste opposition. Der er ingen forskel på den politik, De Konservative og Socialdemokratiet fører”

Har forhindret besparelser på ældreområdet

Han anslår at de to partier stemmer ens i 97-98 procent af alle sager. Alligevel lykkes det Dansk Folkeparti at få indflydelse. Især på ældreområdet.

”Vi har fået ret mange ting i gennem på ældreområdet. Jeg tror det skyldes, at man fra De Konservative ikke vil have en åben flanke på ældreområdet i forhold til os, sådan som man har på udlændingeområdet. Derfor er borgmesteren ret lydhør overfor vores ønsker her. I de sidste fire år har der ikke været en eneste besparelse på ældreområdet, og det mener jeg er vores fortjeneste,” siger Kenneth Kristensen Berth.

Kenneth Kristensen Berth foran den ‘generationsmøde-park’, som er ved at blive anlagt ved de nye ældreboliger i Pilehavehus og de tre daginstitutioner, der omgiver parken. Et projekt, som DF er meget begejstrede for.

8 spørgsmål til Kenneth Kristensen Berth

Hvorfor er du aktiv i politik?

Jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti i 1996, fordi jeg ville være med til at redde Danmark fra at gå under i en malstrøm af indvandring fra den muslimske verden og blive reduceret til en region i en europæisk superstat. Den udfordring er desværre stadig skræmmende aktuel, selvom Dansk Folkepartis virke igennem tyve år har sørget for, at tilstandene i Danmark trods alt ikke er sammenlignelige med forholdene i vores nabolande Sverige og Tyskland. Udfordringen med indvandringen ser vi også lokalt i min kommune Vallensbæk, hvor andelen af danskere i kommunen falder med 10 pct. for hvert årti. Det skyldes bl.a. en forfejlet boligpolitik, hvor man bygger etageejendomme og hvor både Konservative og Socialdemokratiet fuldstændigt ignorere islamiseringen af vores daginstitutioner og skoler, hvor svinekød de facto ikke længere findes i madordningerne og er erstattet af halalslagtet kød. Dertil kommer pres på faglighed og trivsel som skolerne kommer under som følge af at flere elever har indvandrer- og efterkommerbaggrund. Endelig er ældreområdet også vigtigt for mig. Vi skal behandle de mennesker, der har opbygget vores skønne land, ordentligt.

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

Vi skal have standset det omsiggribende byggeri i kommunen. Over de kommende år vil Vallensbæk blive en fjerdedel større end i dag og snart passerer vi 20.000 indbyggere. Vi skal stå fast på de danske værdier i skoler og daginstitutioner. Vi skal have et nyt plejehjem i kommunen. Vi får flere ældre og der er behov for at oprette et nyt  plejehjem særligt efter et projekt om et friplejehjem er kuldsejlet.

Kenneth Kristensen Berth foran Trolden Tilde, som er en af Vestegnens kæmper og kommunens største turistattraktion. Den står i Vallensbæk Mose. “Vi ville gerne have en ny kæmpe placeret ved Vallensbæk Havn, men i stedet valgte flertallet, at der skulle opstilles en betonsten, der er malet blå på toppen. Et meget mærkeligt kunstprojekt, som ingen i Vallensbæk forstår en dyt af. Vestegnens kæmper er derimod et yndet udflugtsmål for børnefamilier i hele Storkøbenhavn,” fortæller han.

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

Vi kom igennem med vores mærkesag om at få flere ældreboliger herunder boliger til ægtepar. Vi er ikke i mål endnu, men vi er nået et stykke vej. Vi har fået taget ALLE besparelsesforslag på ældreområdet ud i budgetaftalerne de sidste tre år. Vi har fået afskaffet betalingen for aflastningsophold og fået indført flextur i kommunen. Jeg synes faktisk det er ret godt gået i en situation, hvor Konservative har absolut flertal, men Konservative er ret lydhøre over for vores forslag på ældreområdet, så vi har fået en del igennem på netop dette område. De vil helst ikke åbne en flanke på det område. Til gengæld agerer de som Radikale Venstre på udlændinge- og integrationsområdet.

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i jeres kommune?

Jeg tror udbygningen af kommunen bliver en væsentlig anstødssten. Mange borgere, der har boet i kommunen i årevis er utilfredse med, at der skyder højhuse op som paddehatte rundt omkring. På vores stationstorv blev en hæk forvandlet til et kæmpe højhus ved at inddrage noget vej og bygge så tæt banelegemet, at man nærmest ikke kan få en lineal ned imellem banelegemet og det nye højhus. Det er virkelig chokerende, hvor mange mennesker man har formået at klemme sammen på så lidt plads. Det og andre byggerier på vores stationstorv har efterladt kommunens centrale plads som en gold betonørken. Det ligner nærmest et amerikansk forstadscenter. Helt forfærdeligt og uden sjæl i forhold til det gamle. De to andre partier i kommunalbestyrelsen, Konservative og Socialdemokratiet, har stået last og brast om denne vilde udbygning, der også indebar 16 etagers højhuse langs Danmarks mest trafikerede motorvej, Køge Bugt Motorvejen, indtil det blev stoppet af Planklagenævnet.

Hvad er DFs nuværende rolle i byrådet?

Vi er den eneste opposition i kommunalbestyrelsen. Konservative og Socialdemokratiet er stort set enige om alt. De stemmer  ens i 97-98 pct af alle sager. Vi har stillet omkring 25 forslag i kommunalbestyrelsen. Konservative og Socialdemokratiet har sammen stemt alle ned bortset fra to. Men vi forsøger at være konstruktiv opposition forstået på den måde at vi søger den smule indflydelse vi kan få. Det lykkedes ind imellem i forbindelse med budgetforhandlingerne. Jeg vil hellere have det igennem jeg kan få end at sidde på hænderne og sige nej til alt. Vores vælgere skal have så megen valuta for deres stemmer som overhovedet muligt, men vi må også erkende at Konservative har absolut flertal og derfor kan vi i sagens natur ikke få lige så meget igennem, som hvis vores stemmer var afgørende.

Kenneth Kristensen Berth foran Korsagergård, hvor kommunens seniorer holder til og blandt andet har værksteder, aktivitetsrum og orangeri.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

Der er endnu ikke indgået valgforbund. Vi arbejder på sagen, men flere borgerlige partier mangler at melde ud om de overhovedet opstiller og med hvilke kandidater.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Det bliver en klassisk valgkamp, hvor vi skal ud og møde borgerne, uddele vores valgprogram og så bliver der selvfølgelig også annonceret på forskellig vis. Jeg har alle dage lagt megen vægt på, at vi er et hold, når vi stiller op i Vallensbæk. Det vil sige, at vi har et fælles valgprogram alle sammen og det er det vi deler ud og i programmet fortæller hver kandidat så, hvad vedkommende særligt går op i. Der er så mange, der ønsker Dansk Folkeparti hen hvor peberet gror, så hvis vi ikke holder sammen, så lykkedes de med deres forehavende. Og heldigvis har vi et fantastisk samarbejde mellem kandidaterne. Det har vi altid haft i Vallensbæk – og det håber jeg vi altid vil have.

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

Vi arbejder på at beholde de 2 pladser i kommunalbestyrelsen vi sidder på nu. Hvis De Konservative så samtidig mister deres absolutte flertal, så kan det blive spændende.