To nye på listen: 146 udlændinge-stramninger siden 2015

0
3830
Nu skærpes bødestraffen for at ansætte illegal arbejdskraft.

Skærpede straffe for at hjælpe og ansætte illegale indvandrere bringer DFs liste over udlændingestramninger op på 146 siden valget i 2015

Hvis du hjælper udlændinge til illegalt arbejde eller ophold i Danmark, eller hvis du ansætter illegal arbejdskraft, så vil du fremover kunne straffes hårdere end i dag.

Folketinget har netop vedtaget at skærpe straffen for ulovlig beskæftigelse af udlændinge og for ”bistand til ulovligt ophold eller arbejde”, og dermed er der føjet endnu to punkter til listen over udlændingestramninger siden valget i 2015.

DF har løbende gjort antallet af stramninger op, og listen er nu oppe på 146 stramninger. Martin Henriksen, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti, vurderer, at det nok er de sidste udlændingestramninger, det kan nås inden valget:

”Men hvis der opstår en mulighed, så tager vi den. Så længe valget ikke er udskrevet, undersøger vi løbende mulighed for at få flertal for nye forslag. For selv om vi har fået en lavere tilstrømning og mere styr på indvandringen, så mener vi ikke, at vi er i mål endnu,” siger Martin Henriksen.

Dansk Folkeparti har yderligere to forslag til stramninger til førstebehandling i Folketinget i denne uge. Det ene handler om at stramme reglerne for tolkegebyrer, så der som udgangspunkt skal betales gebyr af alle tolkeydelser for udlændinge, der har opholdt sig i Danmark i mere end tre år. Det andet forslag handler om en yderligere stramning af reglerne for permanent opholdstilladelse.

Højere bøder for illegalt arbejde 

Med de to senest vedtagne stramninger stiger bøderne for at hjælpe udlændinge til ulovligt ophold til 2-5000 kroner pr. påbegyndt måned, mens bøderne for have illegal arbejdskraft stiger fra 20.000 til 25.000 kroner pr. påbegyndt måned. Hvis der er tale om uagtsomhed, er bødestørrelsen mindre. Om stramningerne siger Martin Henriksen:

”Det handler dybest set om at bekæmpe illegal indvandring, som er et stort problem i Danmark, ligesom det er et stort problem, at der er arbejdsgivere, der ansætter illegal arbejdskraft”.

Tror du højere bøder har en effekt på det?

”Hvis ting koster penge, så tænker folk sig mere om. Og det var det, der kunne lade sig gøre. Politik er også det muliges kunst”.

Læs også: DF gør listen op: 144 stramninger i udlændingepolitikken siden 2015