Tandtilskud seksdoblet til ikke-vestlige indvandrere på fem år

0
132127
Alle ældre, uanset deres økonomiske situation skal have mulighed for at komme til tandlægen, mener Dansk Folkeparti

39 procent af et særligt tilskud til tandlæge-behandling går i dag til ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere, viser opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet

Ikke-vestlige indvandrere tager en stadig større bid af et særligt tilskud til tandlægehandling, som blev indført i 2013.

Det særlige tandtilskud går til personer, som modtager de laveste sociale ydelser. Beløbet er vokset markant år for år – fra 49 millioner kroner i 2013 til 144 millioner kroner i 2016 – og stigningen skyldes bl.a., at flere personer med ikke-vestlig baggrund får ordnet tænder på det offentliges regning.

Det fremgår af et svar fra Beskæftigelsesministeriet til Folketingets Finansudvalg.

I 2013 var de samlede udgifter på 49 millioner kroner, heraf gik de 8 millioner kroner til ikke-vestlige indvandrere.

I 2014 var det samlede beløb på 86 mio. kroner, heraf gik 18 mio. kr. til ikke-vestlige indvandrere.

I 2015 gik 34 mio. kr. til ikke-vestlige indvandrere, i 2016 var det 48 mio. kroner og i 2017 var det 53 mio. kroner.

Der er tale om en stigning på 540 procent, svarende til en seksdobling, i 2017.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør nu 39 procent, mens danskere udgør 59 procent. I 2013 var tallene hhv. 19 procent og 78 procent.