Syrisk forfatter: Flygtninge bør rejse hjem og hjælpe med Syriens genopbygning

0
5139
De krigshærgede områder i Syrien står overfor en enorm genopbygningsopgave. De mange unge mænd, som har forladt Syrien de senste år og søgt asyl i Vesten, bør rejse hjem og hjælpe til med genopbygningen, mener forfatteren Fahmy Almajid.

Forfatteren Fahmy Almajid, der selv kommer fra Syrien, opfordrer i en kronik i Jyllands-Posten herboende syriske flygtninge til at rejse hjem og hjælpe med genopbygningen af Syrien

Hvem skal genopbygge Syrien? Burde herboende syriske flygtninge ikke være blandt de første, som gør det? Bistandshjælpen, som bruges på såkaldte flygtninge og repatrieringsstøtten kunne overføres via internationale kanaler til genopbygning af landet.

Sådan skriver forfatteren Fahmy Almajid, der selv kommer fra Syrien og er tidligere integrationskonsulent i Rødovre, i en kronik i Jyllands-Posten.

Under overskriften ”Hvem skal genopbygge Syrien”, påpeger Fahmy Almajid, at mange af de syriske asylansøgere i Danmark kommer fra sikre områder i Syrien, som ikke har været ramt af krigshandlinger. Han mener, at mange er flygtet til Vesten af økonomiske grunde, og peger på, at det især er unge mænd, som er rejst til Europa for at få del i de fordele, som man kan opnå som flygtning. Fahmy Almajid mener, at de nu bør rejse hjem og hjælpe med genopbygningen:

”Syrien har i dag brug for sine unge til genopbygning, men disse unge er i dag migranter, Nogle af områderne i Syrien er næsten tømt for mennesker. Op til 60 pct. af beboerne befinder sig Europa., Hovedsageligt er det unge mænd uden uddannelse eller erhvervserfaring fra landområder,” skriver han.

”Syrien har i dag brug for sine unge til genopbygning, men disse unge er i dag migranter, Nogle af områderne i Syrien er næsten tømt for mennesker”

Fahmy Almajid i Jyllands-Posten

Dem der blev

Fahmy Almajid påpeger en splittelse mellem dem, der blev i Syrien, og dem, som har opnået asyl og bistand i Vesten. Som han skriver med reference til forfatterne Hjalte Tin og Nina Rasmussens bog ”Dem der blev”:

”De mødte flere, som mente, at deres landsmænd har ladt dem i stikken ved at flygte i stedet for at blive og kæmpe. Forfatterne mødte også en kurder, som tidligere var flygtning her i Danmark. Han ville stemme på Dansk Folkeparti, hvis han havde dansk stemmeret, fordi man af dem, han havde mødt på asylcentrene, fortalte fuphistorier for at opnå asyl i Danmark”.

Fahmy Almajid er selv forarget over syriske asylsøgere, som kritiserer forholdene i Danmark, og mener, at hjælpen til syriske flygtninge kunne gøre langt større gavn i Syrien:

”Bistandshjælpen, som bliver udbetalt til syriske flygtninge i Danmark, kunne mætte mange fattige familier i det nord- og nordøstlige Syrien og deres børn”.

Fahmy Almajids kronik i Jyllands-Posten kan læses her: Hvem skal genopbygge Syrien

Om Fahmy Almajid

Fahmy Almajid er født i Syrien i 1946, men kom til Danmark i 1971 som studerende. Han har arbejdet som journalist, konsulent, foredragsholder, lærer og tolk. Fra 2001 og frem til juli 2008 arbejdede Fahmy Almajid som integrationskonsulent. Fahmy Almajid har skrevet bøger om bl.a. integration.