DF vil bryde naturfredningsforenings monopol på fredningssager

0
2015
I dag bliver lodsejerne orienteret meget sent, når der rejses en fredningssag. Det skal der ændres på, mener DF.

Flere organisationer skal kunne rejse fredningssager og lodsejere skal have langt tidligere besked, når der rejses en fredningssag på deres jorder. Det foreslår Dansk Folkeparti

Danmarks Naturfredningsforening skal ikke længere være den eneste organisation, som må rejse fredningssager. Det mener Dansk Folkeparti, som vil bryde DNs eksklusivret og give andre grønne organisationer adgang til at rejse fredningssager.

Til gengæld skal sagerne kun kunne rejses sammen med em offentlig myndighed, f.eks. kommuner eller staten, mener DF. Samtidig skal lodsejere, som berøres af fredningssager, orienteres langt tidligere, end det sker i dag.

Der er indholdet i et forslag, som Dansk Folkeparti netop har rejst i Folketinget.

Siden 1937 har Danmarks Naturfredningsforening haft en særlig ret til at rejse fredningssager. Men der er brug for at demokratisere fredningsprocessen ved at udvise kredsen af organisationer, mener DF. Samtidig er der brug for at stille lodsejerne bedre. I dag er det ingen pligt til at informere lodsejerne, som derfor kan risikere først at få besked, når fredningsforslaget offentliggøres.

”En fredning kan være et stort indgreb i lodsejernes råderet over deres arealer, og der er derfor behov for, at lodsejere, der risikerer at blive omfattet af en kommende fredningssag, informeres så tidligt som muligt om de overvejer og undersøgelser, der går forud for beslutningen,” skriver DF i forslaget.

Landbrug & Fødevarer:

Landbrug & Fødevarer hilser forslaget velkommen. Viceformand Thor Gunnar Kofoed siger til bladet Effektivt Landbrug, at forslaget vil give større retssikkerhed til lodsejerne, som typisk er landmænd:

”Tit har landmanden været i en situation, hvor vedkommende først ser et forslag, når det er blevet vedtaget, Det klemmer landmænd, for det gør, at han næsten ingen mulighed har for at ændre på den slags forslag. Det har været et problem tidligere. Forslaget giver mulighed for en bedre tilpasning af fremtidige fredede arealer,” siger viceformanden, som siger at det er på høje tid, at forslaget fremsættes.

I følge Danmarks Naturfredningsforening rejses der i gennemsnit fire til seks fredningssager om året.