Sygehuse skal spare millioner – vikarudgifter stiger og stiger

0
2975
Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde skal spare 130 mio. kroner.

Sygehusene i Roskilde og Køge skal nedlægge op mod 350 stillinger efter stort underskud. Stigende vikarudgifter er en af årsagerne

Region Sjælland bruger flere og flere penge på vikarer på sine sygehuse. I 2015 løb udgifterne til vikarer op i 141 millioner kroner. I 2016 lød udgiften på 189 mio. kr., og sidste år røg vikarudgiften op i hele 232 millioner kroner.

I sidste uge kom det frem, at Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge skal nedlægge op mod 300 stillinger. Årsagen er et underskud på 100 millioner kroner og en generel besparelse på én procent på sygehusområdet, bortset fra psykiatrien og de medicinske afdelinger, som regionen har vedtaget i sit budget for 2019. I alt skal Sjællands Universitetshospital finde besparelser på 130 millioner kroner, og samlet skal der i Region Sjælland nedlægges op mod 317 stillinger.

Besparelserne forklares bl.a. med flere patienter med mere komplicerede sygdomme samt en mere effektiv, men dyrere sygehusmedicin. Det har kostet, at regionen har hjemtaget mange behandlinger fra Region Hovedstaden, og så koster vikarudgifterne dyrt.

Men nu skal vikarforbruget ned. I budgetaftalen for 2019-2022 står der, at der “bruges et trecifret millionbeløb på vikarer, og parterne er derfor enige om at udarbejde en plan for, hvordan vikarudgifterne kan reduceres”, og regionen har oprettet et udvalg, der udelukkende arbejder med at styrke rekrutteringen og forbedre arbejdsmiljøet på sygehusene. Formand for det udvalg er Gitte Simoni fra Dansk Folkeparti:

”Vikarforbruget har taget fuldstændig overhånd. Vi bruger rigtig mange penge, fordi vi ikke kan rekruttere medarbejdere til regionen. Det er derfor vi har oprettet det her udvalg, der kun arbejder med rekruttering og fastholdelse,” fortæller hun.

Udvalget arbejder bl.a. på en bosætningsstrategi, der skal få flere læger, sygeplejerske mv. til at slå sig permanent ned i regionen. Der er også overvejelser om at lave regionens eget interne vikarkorps.

Ud over at nedsætte vikarforbruget, arbejder regionen på at få sænke sygefraværet på regionens sygehuse.

Tirsdag mødes de faglige organisationer med regionsledelsen. Ifølge Dagbladet Køge vil 250 ud af 4500 ansatte på Sjællands Universitetshospital få besked i starten af november om, at de vil blive fyret. En del forventes at kunne få job andre steder i regionen.