Det ville koste 200 mia. kr. årligt, hvis danskere var lige så lidt i beskæftigelse som indvandrere

0
13456
DFs finansordfører René Christensen (DF) har spurgt finansminister Nicolai Wammen, hvordan de offentlige finanser ville se ud, hvis beskæftigelsesprocenten blandt danske mænd og kvinder var lige så ringe som blandt ikke-vestlige indvandrere. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hvis beskæftigelsesgraden blandt danskere var lige så lav, som den er blandt ikke-vestlige indvandrere, ville der mangle et gigantisk beløb i de offentlige kasser. Det viser beregninger fra Finansministeriet

Et kæmpe hul i statskassen. Det ville være konsekvensen, hvis beskæftigelsesprocenten blandt personer med dansk baggrund var lige så lav som den er blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Det viser en beregning, som Finansministeriet har lavet på baggrund af et spørgsmål til finansminister Nicolai Wammen (S) fra Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen.

Hele 200 milliarder kroner ville der mangle hvert år i de offentlige kasser, hvis lige så lille en andel af danskerne havde et job – og lige så mange var på overførselsindkomst – som det er tilfældet for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Som der står i svaret:

”Den beregnede nedjustering i antallet af beskæftigede i 2025 ville indebære en saldoforværring på godt 200 mia. kr. (2020-priser) – svarende til i størrelsesordenen 8 pct. af BNP”.

Kilde: Finansministeriet

Næsten halvdelen uden job

I dag er 76 % af 16-64-årige personer med dansk herkomst i beskæftigelse. Til sammenligning er det kun ca. 56 % af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der har et job.

Hvis andelen af beskæftigede danskere var lige så lille som blandt indvandrerne, ville der være ca. 663.000 færre fuldtidsbeskæftigede, i følge Finansministeriet.

Omvendt ville 78.000 flere have et fuldtidsjob, hvis mænd og kvinder med ikke-vestlig baggrund var lige så meget i beskæftigelse som danskerne.

Ville se sort ud

Tidligere har beregninger fra Finansministeriet vist, at ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere giver en årlig nettoudgift for de offentlige kasser på ca. 33 milliarder kroner.

Det er dette tal, som er flittigt brugt i den politiske debat, som har fået René Christensen til at bede Finansministeriet om at lave de nye beregninger. Han understreger, at der er tale om et teoretisk regnestykke, men han mener, at det er relevant for den politiske debat:

”Beregningerne viser, at det ville se meget sort ud for dansk økonomi, hvis beskæftigelsesgraden var lige så ringe blandt danskerne som blandt indvandrere. Vi hører, at indvandringen er en berigelse for det danske samfund, men tallene her viser, at det i hvert fald ikke er i økonomisk forstand, at de er berigende. Tallene viser jo, at hvis danskerne bidrog lige så lidt til fællesskabet, som ikke-vestlige indvandrere gør, så ville vores BNP gå ned med hele 8 procent. Det er et meget stort tal,” siger René Christensen.

“vis danskerne bidrog lige så lidt til fællesskabet, som ikke-vestlige indvandrere, så ville vores BNP gå ned med hele 8 procent”

René Christensen, finansordfører (DF)

Rød blok vil tage 500 kvoteflygtninge

René Christensen mener, at tallet er særlig relevant i disse dage, hvor rød blok har indgået en finanslov, hvor der er afsat 40 millioner kroner til at tage op mod 500 kvoteflygtninge i 2021

”Vi ved at 500 flygtninge hurtigt bliver til 1500-2000 personer på grund af familiesammenføringer, og det vil blive dyrt, for som tallene viser, får mange ikke nogen tilknytning til arbejdsmarkedet og bliver dermed en økonomisk belastning for det danske samfund,” siger René Christensen.