Slut med “gakkede” afgifter på bamser, isvafler og snus

0
3198
Bundgrænsen for spilafgifter på varegevinster forhøjes, så der ikke længere skal betales afgifter af små gevinster som bamser.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enedes om at fjerne stribe afgifter, som de kalder bøvlede og gakkede

Når du vinder en bamse og køber en isvaffel i Tivoli, ryger der indtil flere afgifter i statskassen. Gevinster i tombolaer og vafler er nemlig pålagt afgifter, der er blevet indført for mange år siden. Men det skal være slut nu. Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik torsdag en aftale, der fjerner en stribe afgifter, som partierne kalder “gakkede og bøvlede” .

Ud over at chokoladeafgiften på vafler fjernes og at gevinstafgiften ikke længere rammer bamser, så fjernes afgifter på bl.a. snus, kaffeerstatning, sikringer på stærkstrømsanlæg og chokoladeovertræk. Og en række andre afgifter bliver nedsat eller forenklet. Det gælder bl.a. tinglysningsafgiften på pant på fast ejendom.

Minister: Behov for at rydde op

“Af historiske årsager har vi gennem årene haft afgifter på mange og til tider uforklarlige ting. Derfor har der været et behov for at rydde op. Sidste år tog vi første skridt. Nu følger vi op med endnu en rigtig god aftale, hvor vi fjerner flere gakkede afgifter, vi forenkler skattereglerne, og vi gør det nemmere for virksomhederne”, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

“Vi skal have et afgiftssystem, der er til at forklare. I dag er der afgifter på fx snus og kaffererstatning, som ikke er relevante, fordi det enten er ulovligt eller ikke bruges længere. Det glæder jeg mig over, at vi nu får ryddet op i”, siger skatteordfører i Dansk Folkeparti Dennis Flydtkjær.

Radikale: Håndsrækning til små- og mellemstore virksomhed

De radikales skatteordfører Andreas Steenberg, ser aftalen som en hjælp til de mindre virksomheder:

”Jeg er glad for, at vi gør noget ved bureaukratiet og ikke bare taler om det. Og så jeg er glad for, at vi giver en håndsrækning til de små- og mellemstore bryggerier, der skaber arbejdspladser lokalt”, siger han.

Faktaboks: De 30 initiativer i Aftalen om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter

1. Afgiftspålæggelse af underpant i ejerpantebreve ifm. tinglysningsafgift
2. Anvendelse af hovedstolsprincip altid ifm. overførsel af tinglysningsafgift
3. Udvidelse af frist for aflysning af pantebrev ifm. tinglysningsafgift
4. Nedsættelse af tinglysningsafgiften på pant på fast ejendom og andelsboliger
5. Udvidelse af muligheden for overførsel af tinglysningsafgift
6. Afskaffelse af afgift på sikringer til stærkstrømsanlæg
7. Forenkling af beregning af is med tilsatte varer
8. Forenkling af afgiftsberegning af is-miks
9. Afskaffelse af afgift på kaffeerstatning
10. Afskaffelse af afgift på snus, der indtages oralt
11. Afskaffelse af krav om banderolering af cigaretpapir
12. Fritagelse for chokoladeafgift på vafler
13. Afskaffelse af fradrag for afgift på chokoladeovertræk
14. Afskaffelse af afgiften på antibiotika og vækstfremmere
15. Afgiftsfritagelse for godkendte traktorer og påhængsvogne
16. Forhøjelse af ølmoderationsordningen
17. Forhøjelse af bundgrænsen for varegevinster (bamseafgift) ifm. spilafgift
18. Lempelse af affaldsafgift på lettere forurenet jord
19. Afskaffelse af papirbaseret indberetning ifm. motoransvarsforsikringsafgift
20. Ensretning af registreringsregler ifm. skadesforsikringsafgift
21. Indførelse af definitionsbestemmelse for lystfartøjsbegrebet
22. Digitalisering af bevillingssystem
23. Digitalisering af godtgørelsessystem
24. Ophævelse af krav om bevilling for afgiftsgodtgørelse ved eksport
25. Ikke registrering af virksomheder, der importerer til eget forbrug, som varemodtagere
26. Ensretning af regler for registrering
27. Indførelse af registreringsmulighed som oplagshaver/varemodtager
28. Indførelse af fjernsalgsbestemmelser
29. Forenkling af regler for lageropgørelse på brugte flasker
30. Afgiftsfritagelse af offentlige prøveudtagninger