Skatteforslag fra EU vil koste Danmark 14 mia. kroner

0
2918
Pressefoto: Ørsted

EU-kommissionen vil ændre selskabsskattesystemet, så der selskaber betaler skat i det land, hvor de har deres omsætning. Det vil koste Danmark milliardindtægter fra de største danske selskaber

Det vil koste den danske statskasse ikke mindre end 14 mia. kroner, hvis et forslag fra EU-kommissionen om at ændre selskabers skattebetaling bliver gennemført. Det viser en analyse, som den borgerlige-liberale tænketank Cepos har lavet.

Står det til EU-kommissionen, skal selskaber betale skat dér, hvor de har deres omsætning, modsat i dag, hvor de betaler skat i det land, hvor de har deres overskud, hvilket typisk er i selskabes hjemland.

Cepos har regnet på, hvad en sådan model vil betyde for de største danske selskaber, de såkaldte C20-selskaber. C20-selskaberne betaler i dag 56 procent af deres selskabsskat i Danmark, selv om de kun har 11 procent af deres omsætning herhjemme. Det giver i alt 17,7 milliarder kroner i statskassen. Hvis de i stedet skulle betale efter omsætning, ville det isoleret set betyde en mindre-indtægt for statskassen på 14 mia. kroner.

Til gengæld ville vi så kunne få skatteindtægter fra udenlandske selskabers omsætning i Danmark. Men denne skat vil ifølge Cepos langtfra kunne modsvare tabet fra de danske C20-selskaber.

Som Cepos skriver:

”Fordi den danske erhvervsstruktur i så høj grad er baseret på patenter og lignende rettighed, er der risiko for en betragtelig nettooverførsel til udenlandske statskasser,” skriver Cepos i sin analyse.

Sammenligning af skattebetalinger og omsætning i Danmark for udvalgte C20-selskaber. Kilde: Cepos

Ud over forslaget om en ”fælles, konsolideret selskabsskattebase i EU”, som modellen med skat efter omsætning kaldes, foreslår EU-kommissionen, at der laves en særskat på amerikanske IT-giganter. Men begge dele bør afvises af Danmark, mener Cepos:

”EU-kommissionens forslag til konsolideret selskabsskattebase er ikke god skattepolitik, er ikke i dansk interesse og bør fortsat afvises. Kommissionen og visse medlemslandes forslag til særbeskatning af IT-selskaber er desuden reelt protektionistisk handelspolitik, som Danmark fortsat bør afvises,” skriver Cepos.

Analysen har fået Dansk Folkepartis EU-ordfører Morten Messerschmidt til at rejse spørgsmålet overfor finansminister Nicolai Wammen (S). Messerschmidt vil vide, hvad regeringens holdning er til analysen og om ministeren er enig i analysens konsekvenser.

Analysen fra Cepos kan læses her: c20-selskabsskat (1)