Samarbejde i byråd

0
1425
Morten Dreyer. Foto: Dansk Folkeparti

Af Morten Dreyer (DF), medlem af Dragør Byråd

Drøftelserne om det kommende valg i november 2021 har vist, at der er endog stor forskel på hvordan de 98 kommuner tidligere har håndterer samarbejderne mellem byrådenes partier. For ofte er DF blevet parkeret på perronnen, imens posterne og indflydelsen bliver fordelt.

Hvad kan gøres ?

Hvis der er A eller V absolut flertal i kommunen, så ligger situationen ret fast. DF ‘s mandater kan dog her evt udbygge flertallet. Har et flertal kun et mandats flertal, så skaber det erfaringsmæssigt mange løbende problemer med særstandpunkter i gruppen og ferier mm. gennem de næste 4 år. Så derved kan det, selv for et klart flertal være fornuftigt med et makkerparti. Som oftest via konstitueringsreglerne vil medbringe egne udvalgsposter.

Men skal det være DF, som vælges, så forudsætter det, at der er en forståelse og accept af hinandens synspunker. Ikke enighed nødvendigvis, men en forståelse for forskellene.
I Dragør har vælgerne traditionelt valgt et opsplittet byråd med 5 partier fordelt på 15 mandater. Hvor der skal mindst 3 partier til et flertal. Fordeling 4(T), 3(V), 3(C), 3(A), 2(DF). Dragør er nok ikke DF-kerneland. Hvilke betyder, at DF måske kan opnå 1 mandat, og med en stor indsats og et strategisk valgforbund kan det give et mandat ekstra.

En sådan fordeling med 2 mandater ud af 15 betyder det, at skal DF have indflydelse i Dragør, så kræve det aftaler med andre partier.

Siden vor start i Dragør byråd i 2010 har vi altid tilstræbt en ordenlig tone overfor alle andre partier. Er vi uenige bliver der kommenteret på sagen, aldrig på personen. Smådril og sarkasme kan være i orden under forhandlingerne, men vi har altid for øje, at der lige bagefter kommer en ny sag, hvor samarbejdet skal bestå en ny prøve.

Men alfa og omega i arbejdet er troværdighed.

Inden aftaler med andre partier kan man godt være noget besværlige. Det er en del af spillet.

Men når en aftale er indgået, så fanger bordet. Aftaler skal bare overholdes, selv om man måske senere får lidt bondeanger. Og det skal være kendt for alle parter. Med DF har man en fast aftale, hvad enten solen skinner eller snestormen raser.