Rød blok skyder DF-forslag ned: Klima vigtigere end havmiljø

0
3898
De danske kyster er smukke. Men livet i havet er hårdt presset. Arkivfoto

Forslag fra Dansk Folkeparti om 10 procent urørt hav afvises af flertal i Folketinget. Regeringen vil kun have 4,1 procent, så der er plads til flere havvindmølleparker. ”Meget skuffende,” siger Dansk Folkepartis miljøordfører Rene Christensen

Vindmøller og klimapolitik vandt onsdag over havmiljøet, da et flertal i Folketinget sagde nej til et forslag fra Dansk Folkeparti om at fremme den maritime danske kulturarv.

Netop nu forhandler regeringen med Folketingets partier om en ny havplan. I den forbindelse har Dansk Folkeparti fremsat et forslag om, at der skal etableres 10 procent urørt hav. Det vil sige, at 10 procent af det danske havområde skal beskyttes mod intensivt fiskeri og energi- og råstofudnyttelse.

Men det vil hverken regeringen eller dens støttepartier være med til. Forslaget var onsdag til 2. behandling i Folketinget, og her var der kun støtte fra Nye Borgerlige. Alle partier i rød blok stemte i mod, mens Konservative, Venstre og Liberal Alliance undlod at stemme.

Regeringen afviser forslaget med den begrundelse, at der skal være plads til havvindmøller, herunder én af verdens største havvindmølleparker, Thor Havvindmøllepark, der skal etableres i den danske del af Nordsøen og får et areal svarende til ca. 30.000 fodboldbaner. Regeringen lægger i sin havplan i stedet op til, at der skal være 4,1 procent urørt hav, dvs. markant mindre end DFs forslag.

”Vi skal tage vare på biodiversiteten, men vi ved også, at havet spiller en stor rolle i at løse klimakrisen,” som miljøminister Lea Wermelin (S) sagde under 1. behandlingen.

Havvindmøller ved Anholt. Foto: Ørsted

DF: Klimaet er blevet en religion

Dansk Folkepartis miljøordfører René Christensen er skuffet over, at partier, der selv kalder sig grønne, ikke vil være med til at etablere 10 procent urørt hav.

”Desværre er klimaet blevet så meget en religion, at det ender med at stå vejen for naturen. Dansk Folkeparti vil også gerne have flere havvindmølleparker, men vi mener også, at det er vigtigt at beskytte havmiljøet og sikre biodiversiteten i havet. Vi må ikke begå de samme fejl i havet, som vi har gjort andre steder i naturen,” siger René Christensen.

“Desværre er klimaet blevet så meget en religion, at det ender med at stå vejen for naturen”

René Christensen, miljøordfører, Dansk Folkeparti

Forslaget om 10 procent urørt hav bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Fiskeriforening, som sidste år kom med det fælles udspil ”Sammen om havet”. Her udpeges 10 procent strengt beskyttede havområder i Nordsøen, Skagerak og Østersøen.

“Det er vigtigt at give planter, fisk og bunddyr nogle levesteder, hvor de er beskyttet mod ødelæggende aktiviteter. Vi skal minimere den menneskelige påvirkning, så naturen virkeligt får et pusterum her,” sagde Aimi Hamberg, havmiljørådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, dengang til foreningens hjemmeside.

Rene Christensen er DFs miljøordfører. Foto: Carsten Lundager

Kritisk truede arter

At der er brug for større beskyttelse af de danske have, understreges af nogle barske tal:

  • Siden 1980 er antallet af unge ål ved de danske kyster faldet med 98 procent. Ålen er nu en kritisk truet art.
  • Halvdelen af de 14 danske hajarter er i risiko for helt at uddø.
  • Den danske torskebestand er i så dårlig stand, at lystfiskere i den vestlige del af Østersøen pr. 1. januar 2022 kun må fange én torsk pr. dag.

Ved førstebehandlingen af forslaget, udtrykte flere partier sig positivt om DFs forslag. Men onsdag var det altså kun støtte fra ét parti ud over DF.

Om resultatet af 2. behandlingen siger DFs miljøordfører:

”Hvis man ikke kan lade 10 procent af havområdet forblive natur, så er der jo ikke noget natur tilbage. Jeg er faktisk rystet over, at man ikke vil være med til det her. Jeg frygter desværre, at det her ender med, at man skal i gang med naturgenopretningsprojekter om 30-40-50 år, fordi man ikke beskytter havet ordentligt nu,” siger René Christensen.

Læs hele DFs beslutningsforslag her