Regeringen siger ja til EU-direktiv, som ingen i Danmark har ønsket

0
4017
Et direktiv forslag om "illoyal handelspraksis" fra EU Kommissionen er overflødigt i Danmark, og vil bare føre til mere bureaukrati, mener Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth.

Nyt EU-direktiv om illoyal handelspraksis kan føre til højere fødevarepriser og er på kant med grundloven. “Regeringen burde have afvist det,” siger Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth, som ser forslaget som eksempel på overflødig EU-lovgivning

Det er overflødigt og måske i strid med grundloven. Det mener Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth om et forslag til nyt EU-direktiv, som den danske regering siger god for, selv om organisationer som Dansk Erhverv er modstander af direktivet, og selv om regeringen erkender, at direktivet er forbundet med ”forfatningsretslige betænkeligheder”.

Kenneth Kristensen Berth ser direktivet som et eksempel på unødvendig EU-lovgivning, der skaber mere bureaukrati, uden at nogen i Danmark har efterspurgt regulering på området.

“Illoyal handelspraksis”

Sagen handler om ”Direktiv om illoyal handelspraksis i relation er mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden”. Bag den snørklede titel gemmer sig nye regler, som skal forbedre mindre virksomheders forhandlingsposition, når de sælger fødevarer til store virksomheder.

Forslaget har været efterspurgt i mange EU-lande, hvor der ikke er tradition for samarbejde mellem landmænd. Det er imidlertid ikke situationen i Danmark, hvor der er en stærk andelsbevægelse. Alligevel vil Danmark blive omfattet af direktivet, som f.eks. forbyder at annullere ordre på letfordærvelige fødevarer med kort varsel, eller at betale leverandører senere end 30 dage efter levering af letfordærvelige fødevarer.

”Det er ikke noget hverken regeringen eller erhvervslivet i Danmark har efterspurgt. Det kan godt være, at andre lande har behov for det, men det har vi ikke i Danmark. Vi har haft et indre marked i EU i en årrække, uden disse regler, så hvorfor skal vi have dem nu,” spørger Kenneth Kristensen Berth.

Dansk Erhverv: Forslag bør afvises

Sagen blev behandlet i Folketingets Europaudvalg i fredags. Af dagsorden fremgår det, at regeringen havde foretrukket en frivillig ordning, og at direktivet kan føre det højere forbrugerpriser. Det fremgår også, at organisationen Dansk Erhverv (DE) anbefaler, at forslaget afvises.

”DE mener, at en sådan lovgivning underminerer kontraktfriheden mellem virksomheder og vurderer, at forslaget ikke vil komme de landmænd til gode som forlaget er stillet for at hjælpe, idet landmændenes forhandlingsposition kun forbedres ved bedre organisering. DE anbefaler, at alle tiltag bliver frivillige, hvis de ikke kan forhindres,” lyder det i svar fra Dansk Erhverv. Landbrug & Fødevarer er også skeptisk, mens Dansk Industri er positiv.

På kant med Grundloven

Kenneth Kristensen Berth mener, at regeringen burde have lyttet mere til Dansk Erhverv, som repræsenterer små og mellemstore virksomheder.

Men der er også en anden og vigtigere grund til, at han mener regeringen burde have afvist forslaget. Det fremgår nemlig, at overtrædelser skal straffes med administrative bøder. Det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt og på kant med grundloven, mener EU-ordføreren.

”At man skal kunne sidde administrativt og uddele bøder, er usædvanligt i Danmark. Vi har et grundlæggende princip om, at bøder gives med domstolenes medvirken og man kan indbringe bøder for en domstol eller domstolslignende enhed,” siger Kenneth Kristensen Berth.

De administrative bøder får også regeringen til at hejse et advarselsflag:

”Regeringen finder, at forslaget bestemmelser om administrative bøder er forbundet med forfatningsretlige betænkeligheder. Formandsskabets ændringsforslag om sanktionering ved pålæggelse af civile bøder rejser principielle spørgsmål i relation til dansk retspleje,” står der i dagsorden fra Europaudvalgets møde.

”Regeringen finder, at forslaget bestemmelser om administrative bøder er forbundet med forfatningsretlige betænkeligheder”.