Regeringen så stort på regler, da mink skulle graves ned

0
2435
MIljøminister Lea Wermelin. Foto: Miljøministeriet

Nedgravningen af aflivede mink gik imod regler og tidsfrister i skovloven, skriver Jyllands-Posten. “Vi må insistere på en undersøgelseskommission,” siger DFs Hans Kristian Skibby

Regeringens hastværk med at få aflivede alle mink, har ikke kun medført, at masseaflivningen blev sat i gang på et ulovligt grundlag. Jyllands-Posten kan nu afsløre, at beslutningen om at nedgrave de døde mink skulle gå så hurtigt, at man valgte at se stort på skovlovens regler om klageadgang og klagefrister.

Skovloven siger, at der ikke må “etableres anlæg” eller “anbringes affald” i fredskove. Miljøministeren kan dog give dispensation, men den kan først træde i kraft efter fire uger, fordi der skal være tid til at borgere og organisationer kan klage. Og hvis de gør det, kan gravearbejdet først gå i gang, når klagen er helt færdigbehandlet.

Frustration over klagefrister

Jyllands-Posten beskriver i en større artikel, hvordan disse regler skabte frustration i toppen af Naturstyrelsen, der skulle finde områder til nedgravning i jyske skovområder. Naturstyrelsens direktør, Peter Ilsøe, gik derfor til Fødevarestyrelsen 7. november og spurgte, om “der ikke er en eller anden force majeure-hjemmel, der kan overtrumfe en inferiør lov som skovloven?”. Budskabet røg videre til regeringen, og her gav miljøminister Lea Wermelin (S) i følge Jyllands-Posten grønt lys til, at man ville dysse klagemulighederne ned:

“Det er af bydende nødvendighed at påbegynde gravning hurtigst muligt, det vil sige med timers varsel, hvorfor Miljøstyrelsen i denne og eventuelt lignende, kommende afgørelser under samme betingelser vil undlade at henvise til klagemulighed og frister herfor,” skrev hun i en mail, som Jyllands-Posten har fået adgang til via aktindsigt.

Allerede 3. november var regeringen i øvrigt klar over, at der var problemer med skovloven. Nedgravningen blev nemlig beslutttet på dét koordinationsudvalgsmøde i regeringen, hvor den ulovlige beslutning om masseaflivning blev truffet, og her fik deltagerne i følge Jyllands-Posten oplyst, at nedgravningen ville kræve “fravigelse fra en række gældende regler og retningslinjer på miljø-og dyreområdet”.

“…hvorfor Miljøstyrelsen i denne og eventuelt lignende, kommende afgørelser under samme betingelser vil undlade at henvise til klagemulighed og frister herfor”

Miljøminister Lea Wermelin i mail, i følge Jyllands-Posten

Minister: Uskønt forløb

Anna Bodil Hald, næstformand i Dansk Botanisk Forening, siger til Jyllands-Posten at hun “er chokeret” over at der er blevet set stort på klagefrister, og professor i Forvaltningsret, Frederik Waage, vurderer ud fra det foreliggende materiale, at beslutningen ikke er lovlig.

“Man har tilsyneladende blot ladet som om, klageadgangen ikke fandtes,” siger han til Jyllands-Posten.

Lea Wermelin selv siger, at Folketinget blev orienteret i to breve. Men hun erkender, at der er tale om et “uskønt forløb”.

DFs erhvervsordfører Hans Kristian Skibby under et samråd forleden. Fra Folketings-TV

DF-ordfører: Rystende

Dansk Folkeparti mener ligesom med de øvrige partier i blå blok, at minksagen skal kulegraves af en undersøgelseskommission. De nye oplysninger understreger behovet for en kommission, mener DFs erhvervsordfører Hans Kristian Skibby:

“Det er virkeligt rystende som der løbende fremkommer den ene absurde sag efter hinanden, med rod i minkgate. Vi må insistere på en undersøgelseskommission! Ansvaret skal placeres,” skriver Skibby på Twitter med et link til Jyllands-Postens artikel.

Læs mere i Jyllands-Posten her (Kræver abonnement)