Juleevangelie i børnehøjde må vige for multikulturen

0
1210
Frank Nørgaard, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Randers, udvalgsformand for Miljø- og teknikudvalget. Foto: Randers Kommune

Af Frank Nørgaard, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Randers, udvalgsformand for Miljø- og teknikudvalget

Dansk Folkeparti har netop afholdt årsmøde, og i den forbindelse præsenterede Kristian Thulesen Dahl en plan med otte mål som skal sikre Danmark og danskerne i fremtiden.
Det 6. punkt “Hvor vi sikrer vores værdier. Vores kultur der bygger på den kristne arv.” – netop vores værdier og kristne arv bliver i disse år forsøgt udvandet af globalister, kulturradikale og venstrefløjen som oftest bekender sig som værende ateister, men som samtidig ønsker Islam fremmet i Danmark.

Dette bringer mig til lokale forhold i Randers Kommune. Jeg blev i sidste uge kontaktet af en borger, bosat i Virring-Essenbæk-Årslev-Hørning Pastorat. Vedkommende var fortørnet over, at man fra fire daginstitutioner i området havde takket “nej” til at modtage gratis Pixibøger med Juleevangeliet. Begrundelsen skulle være, at denne Pixibog krænkede muslimske børn og deres forældre.

Jeg spurgte derfor forvaltningen om en forklaring, og i svaret begrundes det med følgende:
“Daginstitutionerne har vurderet, at de ikke har mulighed for at uddele pixibog om juleevangeliet og en hilsen fra kirken til alle børn. Daginstitutionerne har overfor Virring-Essenbæk-Årslev-Hørning Pastorat beskrevet, at nogle forældre ikke ønsker, at børnene modtager dette. Daginstitutionerne har ikke begrundet afvisningen af at uddele en pixibog om juleevangeliet og en hilsen fra kirken til alle børn med, at det ville krænke muslimske børn og deres forældre. Daginstitutionerne har overfor den lokale kirke beskrevet, at de heller ikke deler materiale ud til alle børn fra andre trosretninger som fx Jehovas Vidner eller islam.”

Nej det kunne da lige mangle…

Men hvorfor ikke bare takke “JA”, til pastoratets tilbud, og så lade det være frit for de forældre der kan stødes over en børnebog om ikke at modtage den til deres børn.

Ud fra svaret fra forvaltningen, kan man med rimelighed tolke, at daginstitutionernes “nej tak” til Juleevangeliet, er en knægtelse af kristendommen, og dermed også dansk kultur og traditioner.

Denne form for knægtelse af dansk kultur og tradition bryder jeg mig som DF’er ikke om, og finder det trist, at det foregår i randrusianske daginstitutioner. Jeg synes pastoratets idé med at uddele en lille Pixibog til alle børn, er rigtig god i en tid hvor Covid-19 sætter store begrænsninger for juletraditioner rundt i landet. En idé til efterfølgelse.