Rapport: Statskassen og klimaet bliver tabere, hvis dansk olieproduktion begrænses

0
3324
Udbuddet af nye olie- og gaskoncessioner i Nordsøen diskuteres i øjeblikket. Foto: Maersk Drilling

Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet kræver, at regeringen aflyser nye udbud af olie- og gaskoncessioner i Nordsøen. Men det vil være en dårlig forretning for både statskassen og klimaet, konkluderer ny rapport

“Kære regering. Lad os stoppe, mens legen er god. Sig nej til 8. udbudsrunde”.

Sådan skriver den radikale klima- og energiordfører Ida Auken i et debatindlæg i Berlingske i dag. Skal man tro hende, er det både en dårlig forretning for klimaet og for statskassen, hvis den 8. udbudsrunde for Nordsøolien gennemføres, så der kan suges olie og gas op af Nordsøen helt frem til 2055.

I følge Ida Auken vil de samlede indtægter for den danske stat kun være på 2 milliarder kroner i hele udbudsperioden. Det skriver hun med henvisning til beregninger fra Skatteministeriet.

Rapporten fra Copenhagen Economics er udarbejdet for brancheforeningen Olie Gas Danmark.

Men Ida Auken og venstrefløjen tager fuldstændig fejl, når de vil droppe på den 8. udbudsrunde. Det vil nemlig ikke bare koste Danmark milliarder i tabte indtægter. Det vil også være helt uden effekt på klimaet. Ja, CO2-udledningen vil faktisk stige.

Det er konklusionen i en ny rapport, som Copenhagen Economics har lavet for brancheorganisationen Olie Gas Danmark.

I følge rapporten, som Weekendavisen omtaler, vil den danske stat gå glip af i alt 16 milliarder kroner i årene 2027-42, hvis 8. udbudsrunde droppes. Årsagen er lavere skatteindtægter og færre indtægter fra statens medejerskab af Nordsøfonden.

Der er tilmed tale om et konservativt estimat, og ydermere vil effekten på betalingsbalancens løbende poster blev forringet med 6 mia. kroner årligt i årene 2027-2042, fordi nettoimporten af olie til Danmark vil blive forøget.

CO2-udledningen stiger

Dertil kommer, at klimaet ikke får nogen glæde af den mindre danske olieproduktion. Tværtimod. Ifølge Copenhagen Economics vil CO2-udledningen i bedste fald kun stige med 0,9 millioner tons i årene 2027-2042. I værste fald – og det scenarie tror rapportens forfattere mest på – vil merudledningen blive på 11,2 millioner tons.

”Vores analyse finder, at de globale CO2-udledninger efter al sandsynlighed vil stige ved et dansk produktionsstop. Årsagen er for det første, at Danmarks produktionsvolumen formentligt er for lille til at kunne påvirke den globale prisdannelse. Dermed vil en udbudsregulering ikke følges af en øget pris og dermed lavere efterspørgsel. Et stop for dansk produktion vil dermed efter al sandsynlighed blive afløst af en tilsvarende merproduktion et andet sted. For det andet er Danmark helt i top blandt de lande, som producerer med et lille CO2-aftryk, og derfor vil udledningerne stige, hvis den reducerede danske produktionen flytter til et andet olieproducerende land,” lyder det i rapporten, som er offentliggjort på Olie Gas Danmarks hjemmeside.

Sagt med andre ord: Den danske olieproduktion er så lille, at det ikke vil påvirke prisen på verdensmarkedet, hvis vi indstiller produktionen. Derfor vil det ikke påvirke efterspørgslen, og vores andel vil bare blive solgt af nogle andre. Og da stort set alle andre olieproducenter er mere klimabelastende end os, vil udslippet af CO2 dermed vokse.

Olie og gas fra Rusland og Mellemøsten

Vi risikerer endda selv at skulle importere olie og gas fra lande, der er langt større klimabelastere. Som der står i rapporten:

”Trods den grønne omstilling vil Danmark stadig forbruge olie og gas i de kommende årtier. Et stop for nye licenser og dermed en lavere dansk produktion vil betyde en større dansk afhængighed af import fra udlandet herunder Rusland, Mellemøsten og også USA. Det gælder særligt, hvis nedjustering af produktion også vælges af andre lande i Nordsøen som Norge, UK mv.”.

Hele rapporten kan læses her: PRODUKTION AF OLIE OG GAS I DANMARK: Betydning for globale udledninger og dansk velfærd

Det hører med til historien, at professor Lars Gårn Hansen, der er økonomisk vismand og formand for Det Miljøøkonomiske Råd, overfor Weekendavisen erklærer sig skeptisk overfor konklusionerne. Han henviser til et norsk studie, der konkluderer, at der vil være en klimagevinst ved lavere olieproduktion, fordi kun noget af produktionen vil blive erstattet af andet olie og gas. Resten vil blive erstattet af vedvarende energiproduktion. Helge Sigurd Næss-Schmidt, der er hovedforfatter til rapporten, fastholder dog sine konklusioner overfor Weekendavisen.

Artiklen i Weekendavisen kan læses her.