PET: Islamistiske grupper arbejder aktivt for at fremme militant islam i Danmark

0
3868
Der er personer og grupper i islamistiske miljøer i Danmark, der aktivt søger at fremme en militant islamistisk dagsorden. Sådan lyder vurderingen fra Center for Terroranalyse.

Peter Skaarup (DF) kræver hårdere kurs overfor radikale islamistiske grupper i Danmark. PET skal ikke bare overvåge men også modarbejde disse grupper, som i følge et svar fra justitsministeren arbejder aktivt på at fremme en militant islamistisk dagsorden

Af Steen Trolle

Islamistiske grupper i Danmark arbejder aktivt på at fremme en militant islamistisk dagsorden, og der er personer omkring disse miljøer, som udgør en terrortrussel.

Det fremgår af et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Peter Skaarup (DF), der er formand for Folketingets Retsudvalg.

På baggrund af svaret opfordrer Peter Skaarup nu til, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) går mere aktivt til værks overfor de islamistiske miljøer. De skal ikke bare overvåges – de skal aktivt modarbejdes:

”De skal vide, at de er uønskede her i landet. Enhver anledning til at retsforfølge dem skal udnyttes. Vores demokratiske ytringsfrihed skal ikke bruges til at modarbejde det danske samfund. Så har man meldt sig selv ud – og så skal man ud,” siger Peter Skaarup til ditOverblik.dk.

“Vores demokratiske ytringsfrihed skal ikke bruges til at modarbejde det danske samfund. Så har man meldt sig selv ud – og så skal man ud”

Peter Skaarup (DF), formand for Folketingets retsudvalg

Købte og sendte droner fra Danmark til Islamisk Stat

Det er anholdelserne i august af to islamister i København, som har fået Peter Skaarup til at tage sagen op. De to anholdte – en cykelhandler fra Nørrebro og en underviser på en erhvervsskole – købte og videresendt i flere år droner og droneudstyr til terrorbevægelsen Islamisk Stat (IS). De to var tilknyttet et islamistisk miljø i København og på den baggrund spurgte Peter Skaarup justitsministeren, om han ville tage initiativ til at skabe et overblik over det salafistiske miljø.

Salafisme er en radikal udgave af Islam, og en rapport fra Det Svenske Forsvarsakademi viste i juni, at der i Sverige anslås at være ca. 2000 personer, der bekender sig til en voldelig udgave af salafisme i Sverige. Flere af disse har været i Syrien og kæmpe for Islamisk Stat.

En tilsvarende undersøgelse findes ikke i Danmark. Men af svaret fra Justitsministeren fremgår det, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) overvåger de islamistiske miljøer, og at Center for Terror Analyse (CTA) vurderer, at disse grupper udgør en terrortrussel.

Kontakter til terrorister

Justitsministeren har spurgt PET, og med henvisning til den seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark, som er fra januar 2018, svarer efterretningstjenesten:

”CTA [Center for Terroranalyse] vurderer, at der er personer og grupper i islamistiske miljøer i Danmark, der aktivt søger at fremme en militant islamistisk dagsorden. Det sker bl.a. ved udbredelse af propaganda, radikalisering og rekruttering af nye personer til miljøet”

”CTA vurderer, at opbakningen til IS [Islamisk Stat) i islamistiske miljøer i Danmark er mindre udtalt end tidligere. AQ  [Al-Qaida] har været overskygget af IS, men nyder stadig opbakning blandt personer i Danmark. Opbakningen til AQ kan udbredes, efterhånden som IS svækkes”

”CTA vurderer fortsat, at der udgår en terrortrussel fra personer med tilknytning til islamistiske miljøer. Truslen kan være i form af angreb, der gennemføres af en enkeltperson eller af en mindre gruppe af personer. CTA vurderer, at personer i Danmark, der har kontakter til personer i udlandet med kapacitet til og intention om at begå terror, kan blive involveret i planlægning eller virke som operatører i eller støttenetværk for angreb. Truslen mod Danmark kan blive skærpet af tilstedeværelsen af personer med  lokalkendskab til Danmark hos militant islamistiske grupper i udlandet”.

”CTA vurderer fortsat, at der udgår en terrortrussel fra personer med tilknytning til islamistiske miljøer”

Mindre synlige, men aktive

Ifølge CTA er de islamistiske grupper blevet mindre synlige end tidligere. Men de er aktive, og de rekruttere både mænd og kvinder. Som det hedder:

“(…) aktiviteter(ne) finder typisk sted i lukkede fora, hovedsageligt baseret i eller omkring de større byer samt på internettet. Der er også personer i Danmark, der er involverede i facilitering af bl.a. økonomiske midler og materiel til konfliktzoner.”

“Rekruttering til miljøerne foregår på tværs af etniske skel og involverer fortrinsvis yngre mænd. Der er dog også kvinder, der spiller en aktiv og selvstændig rolle i islamistiske miljøer i Danmark, og som kan have en radikaliserende indflydelse på andre kvinder, på mænd og på deres egne børn”.

“Der er også personer i Danmark, der er involverede i facilitering af bl.a. økonomiske midler og materiel til konfliktzoner”

Fra justitsministerens svar
Peter Skaarup, gruppeformand for Dansk Folkeparti og formand for Folketingets retsudvalg.

Peter Skaarup: Stærkt bekymrende

Peter Skaarup finder svaret fra stærkt bekymrende og mener, at der er brug for en mere aktiv kurs overfor islamisterne:

”Det er stærkt bekymrende, at der eksisterer salafistiske miljøer i Danmark. Det er godt, at PET holder øje med miljøet, og ved hvem de fleste af disse personer er, men jeg mener ikke disse personer hører til her i landet. Det er jo paradoksalt – og uholdbart – at man nyder godt af at leve i demokrati, men samtidig kæmper for at udslette demokratiet. Her har vi i Vesten et kæmpeproblem – et stort dilemma – at vestlige demokratiske lande risikerer at nedbryde sig selv fordi vi ikke i tide tager tyren ved hornene – og smider de salafistiske elementer på porten,” siger han – og fortsætter:

”Endnu mere bekymrende er det, at disse salafistiske miljøer arbejder aktivt for at fremme en ekstremistisk militant dagsorden, der hylder sharia og støtter terror,” siger Peter Skaarup.

“Det er jo paradoksalt – og uholdbart – at man nyder godt af at leve i demokrati, men samtidig kæmper for at udslette demokratiet”

Peter Skaarup

I sagen om indkøb af droner til Islamisk Stat er i alt fem personer anholdt, heraf tre in absentia, fordi de opholder sig i udlandet. Flere af personerne i gruppen har haft tilknytning til al-Taiba-moskeen i Heimdalsgade på Nørrebro, blandt B.H., som var manden, der forsøgte at dræbe islamkritikeren Lars Vestergaard og som siden har fået en position som dronechef i Islamisk Stat. Al-Taiba-moskeen har siden skiftet navn til Masjid Al-Faruq-moskeen og det er denne moske, som Dansk Folkeparti fornylig har rejst et beslutningsforlag i Folketinget om at forbyde.

Læs også: Radikale islamister 10-doblet i Sverige på 10 år

Læs også: Købte dronere til Islamisk Stat – hvorfor blev terrornetværk først stoppet efter flere år?