Om tvang og manglende EU-forbrugerbeskyttelse i dansk fjernvarme

0
1653
Alex Thomsen, formand DF Næstved.

Af Alex Thomsen, formand DF Næstved

Der står intet i højskolesangbogen om hvordan og hvorfor dansken skal tvinges til at aftage
fjernvarme. Dens oprindelse er velsagtens mere kommunistisk end bare lige, (se hvorledes vores store nabo i øst gjorde) men det var så socialakrobater i Danmark som tog den til sig. Koste hvad det vil, fjernvarmens pris behøver ikke at være forbrugervenlig, al den stund den har monopolstatus. Her er der ikke plads til fri konkurence og markedsvilkår, uanset at friske regerings- og uvildige rapporter modsiger dette syspunkt. Hvor var de liberale forkæmpere dog henne mens dette skete? Blev de snydt af juristerne ved energiforliget i 2018?

 Koste hvad det vil, fjernvarmens pris behøver ikke at være forbrugervenlig, al den stund den har monopolstatus

Hvis fjernvarme altid var billig, fordi alle værker fik gratis overskudsvarme, så kom prisen nok til at blive mere fornuftig end idag. Problemet er bare at fjernvarmen ikke er rentabel med et ledningstab på 40% uanset hvad man ellers gør. Altså klima- og CO²-mæssigt er den helt gal og slet ikke rentabel som det ganske – løgnagtigt – påstås. Da jeg spurgte NOAH om de ville støtte vores bestræbelser på at lukke et gasfyret værk, Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker, fik jeg det svar at det kollektive ejerskab vejede tungere end miljøgevinsten ved at nedlægge og erstatte med luft-til-vand varmepumper. Det var i sandhed et overraskende svar, men sørgeligvis et bevis for at socialisterne i
Danmark alt for længe har domineret energi- og miljøpolitikken.

Problemet med fjernvarmen er bare at den enkelte husejer eller lejer ikke frivilligt kan vælge eller fravælge den. Skønt vi har EU’s forbrugerbeskyttelseslovgivning er det ikke muligt at slippe ud af fjernvarmen uanset hvor dyr den end måtte blive, fordi Danmark ikke har villet indføre forbrugerbeskyttelseslovgivningen på fjernvarmeområdet. Energiforliget kunne således kun enes om at sløjfe brugen af forblivelsespligt (tvang) fremover og tilmed efter en længere overgangsperiode. Hvorved godt en 1.000.000 husstande overlades til deres egen skæbne. Det skal der for enhver pris rettes op på.

Skønt vi har EU’s forbrugerbeskyttelses-lovgivning er det ikke muligt at slippe ud af fjernvarmen uanset hvor dyr den end måtte blive

‘Egentlig forudsættes det at vi borgere i et frit land kan vælge frit og uden pres den energiform til opvarmning og varmt vand, som vi vil, men det kan vi ikke idag. Ikke engang tilskuddet til omstilling fra fjernvarme til feks varmepumpe kan fås, da den enkeltes BBR registrering først skal ajourføres, idet fjernvarme som hovedvarmekilde skal fjernes. Det har kommunerne landet over sjovt nok svære vanskeligheder ved.

Varmeforsyningslovgivningen er i så høj grad det man kalder særlovgivning eller lex specialis, at den juridisk rangerer højere end anden almindelig lovgivning. Men nu er det sådan at så længe vi er medlem af EU, så er vi bundet af traktaterne, dog med visse forbehold. Men lovgiver har ikke taget forbehold for varmeforsyningslovgivningen, og derfor skal EU’s direktiver om forbrugerbeskyttelse i fjernvarme sager være gældende! Danmark må siges at have et meget ambivalent uacceptabelt forhold til EU.

Retspraksis med anvendelse af EU direktiver må siges at være yderst sparsom, og antallet af danske jurister som er specialister i emnet må også siges at være ganske beskedent.
Interesse- eller forbrugerorganisationer som burde kunne gøre lobbyarbejde for de danske
forbrugere, er enten underbemandede eller underbemidlede. Vælg selv. Resultatet er at EU har svært ved at forstå de danske regler om tvang, altså tilslutnings- og forblivelsespligt til lokalt fjernvarmeværk.

I andre lande ”nøjes” energisektoren med at lave kontakter med varierende løbetid og opsigelsesvarsler. I Danmark får man ikke engang en kontrakt! Og opsige sin kontrakt er derfor ogsaa umuligt. Lobbyen for fjernvarme er så stærk at den har kunnet sørge for at et krav om kontakt mellem forbrugeren og varmeværket stillet af Energiministeriet i 2005 er blevet levende begravet!

Hvorfor har socialisterne fået lov og af hvem til at fjerne vores frihed til at vælge? Siden hvornår skal kollektivisering sker på kommunistisk vis? Altså uden frit valg? Det virkelige billede er ganske klart. Jo fordi for dem betyder klimaproblemer mindre end det kollektive ejerforhold uanset om produktionen forurener. De er simpelthen gået i stå i klimaudviklingen, hvor ejerforholdet ingenlunde må kunne forhindre en positiv klimaudvikling. Hvis valget stod mellem socialisme og bedre klima, så vil de fleste nok mene at klimaet idag løber af med sejren.

De store tabere er forbrugerne og visse grupper som udsættes for dobbelt straf I vores lille konkrete sag i Hyllinge (4700) tvinges aldrende husejere til at overbetale for varmen.
F.eks 25000 kroner årligt i varmeafgift, vel at mærke uden at der leveres nogen varme, for den skal betales oveni!

I vores lille konkrete sag i Hyllinge (4700) tvinges aldrende husejere til at overbetale for varmen.

Hertil skal også tages i betragtning at ejendomsværdien på et hus i Hyllinge forsynet med
fjernvarme typisk koster det halve pr kvm i forhold til et hus med anden varmekilde.
Så prøver man at forestille sig at man har købt et hus, tiden er gået og nu har man kun pensionen. Men udgifterne på huset står ikke i forhold til pensionen, ej heller til varmeafgiften, så de ældre tvinges til at sælge deres huse til underpris. Havde de så i det mindste fået erstatning for ekspropriation dengang forblivelsespligten var blevet tinglyst…

Men lovgivningen var ikke god nok til at beskytte forbrugeren mod den indvaderende fjernvarme og det særlige uigennemskuelige regelsæt. Desværre blev kommunerne ikke forpligtet ved lov til at give erstatning for tinglysning af forblivelsespligt, for det havde nok også bremset kommunernes økonomiske evner til at afholde ekspropriationserstatninger i større stil.

Men selv lejerne i hele Danmark har ikke kunnet slippe for disse urimelige vilkår. De afregner skam oftest direkte til værkerne, og så er de jo ikke beskyttet af lejelovgivningen. Hvor er LLO hende i denne sag?? Hvordan har LLO kunnet acceptere at lejerne skal betale for forrentningen af kapital forhold som er dem totalt uvedkommende? Mon ikke at de stiller det kollektive ejerskab højere end både klima og lejernes økonomiske interesser? Men vi har svaret i Købstædernes Lejerforening, stiftet i Næstved Kommune, men virksom landet over.

Hvordan har LLO kunnet acceptere at lejerne skal betale for forrentningen af kapital forhold som er dem totalt uvedkommende?

Det værste i Hyllinge-sagen er nok at Næstved Kommune står direkte bag det massebedrag, der er sket gennem 25 år og at den siddende kommunalbestyrelse ikke finder anledning til at angre skønt borgmesteren er blevet opfordret til det på et møde med husejerne fra Hyllinge!

Disse forhold omkring fjernvarme er simpelthen uacceptable, ja set med EU-retten direkte ulovlige, men tænk at de ansvarlige i en kommune eller staten, tillader sig at ’straffe’ ældre mennesker på sådan en måde, at LLO lader lejerne i stikken, tja hvem kan man snart stole på?

Støt os aktivt i kampen se borgerforslag: Lovsforslag om ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt på ejendomme tilkoblet fjernvarmeværker i Danmark før 01/01/2019

Følg os i vores retssag hvor 60 husejere i virkeligheden kæmper for frihed for 1.000.000 husejere i riget…