Nej, der er ikke store øer af plastik i havene – men der er plastik overalt

0
4040
Hvert år havner 300 millioner tons plastik i havene.

Påstanden om plastikøer i verdenshavene er falsk. Til gengæld er det sandt, at man nu kan finde plastik steder på kloden, hvor der aldrig kommer mennesker. Det siger en dansk havforsker til TV2 i anledning af Verdenshavenes Dag

”På 50 år har vi påvirket hele vores havmiljø med plastik – det er skræmmende nok i sig selv. Vi behøver ikke at overdrive det”.

Sådan siger havforskeren Torkel Gissel Nielsen, der er professor ved DTU Aqua, til TV2. dk.

Lørdag var det Verdenshavenes Dag – en dag som FN udnævnte i 2009 – og i den anledning har TV2 fået Torkel Gissel Nielsen til at kommentere fem påstande om plastikforurening af verdenshavene.

Her skyder han et par af de mest sejlivede påstande ned, men han bekræfter også andre påstande, og han giver bestemt ikke anledning til at tro, at der ikke er et plastikproblem i verdenshavene.

”Vi ved, at de er plastik overalt. Men vi ved ikke med sikkerhed hvor meget, hvor det bliver af, hvilken type plastik det er, eller hvad det betyder for naturen,” siger han.

Du kan læse TV2s artikel her: Fem påstande om plastik i havene – og én ubehagelig sandhed

De fem påstande og Torkel Gissel Nielsens svar på dem, er disse:

1: Der er store øer af plastik i verdenshavene – FALSK

Påstande om plastikøer har lydt i årevis. De er også blevet brugt i den politiske debat, bl.a. af SF. Men ifølge Torkel Gissel Nielsen er påstandene falske:

”Det er notorisk forkert og en sejlivet myte, som bliver ved med at blive taget op af politikere,” siger han til TV2.

De billeder af plastikøer, som florerer, stammer ifølge professoren typisk fra flodudløb,hvor plastik hober sig op. For selv om plastikgenstande godt kan samle sig ude på havene, så vil vind og havstrømme sprede dem igen.

2: Fiskeudstyr, som ender i havet, står for en del af problemet – SANDT

Ingen ved hvor stort problemet er, men det er et faktum, at garn, trawl og tovværk bliver tabt af fiskere og ender i havet. Især spøgelsesnet, som flyder rundt og stadig fanger fisk og havdyr, er et stort problem.

Havskildpadder er nogle af de havdyr, som er sårbare overfor plastik.

3: Over 1 million fugle dræbes hvert år på grund af plastik – IKKE VIDENSKABELIGT BEVIST

Havdyr og fugle tager skade af at spise plastik, men ifølge Torkel Gissel Nielsen er det svært at sige, hvor mange der dør årligt.

4: Der vil være mere plastik end fisk i havene i 2050 – FALSK

I år 2050 vil der være mere plastik end fisk i havene. Det har tænketanken The Ellen MacArthur Foundation udregnet for World Economic Forum i 2016. Regnestykket er baseret på et skøn over antallet af fisk i verdenshavene og en fremskrivning af mængden af plastik, der udledes. Men det er med ”en kæmpe usikkerhed” at lave sådan en fremskrivning, siger Torkel Gissel Nielsen til TV2, som dermed dømmer påstanden til at være falsk.

5: Der er plastik i områder, hvor der ikke bor mennesker – SANDT

300 millioner tons plastik udledes der hvert år i verdenshavene. Og det ender over hele kloden. Ifølge Torkel Gissel Nielsen kan man i dag finde plastik de fjerneste steder, f.eks. på Syd- og Nordpolen og på 11 kilometers dybde.

Du kan læse TV2s artikel her: Fem påstande om plastik i havene – og én ubehagelig sandhed